لباس نوزاد با چی بشورم؟

لباس نوزاد با چی بشورم؟

نوزادان تازه ‌متولد شده پوست حساس‌تری دارند؛ به همین دلیل شستن لباس‌های نوزاد بدون ایجاد حساسیت نسبت به مواد شوینده