تاریخ دقیق روز معلم سال 1403


تاریخ روز معلم امسال,روز معلم چندمه و چه روزی است

در تقویم ایران، به یاد شهید مرتضی مطهری، که در ۱۱ اردیبهشت ترور گردید و خبر آن در ۱۲ اردیبهشت میان مردم منتشر شد، روز ۱۲ اردیبهشت را روز معلم نامگذاری کردند. در این مطلب قصد داریم تاریخ دقیق روز معلم ۱۴۰۳ را در تقویم شمسی، میلادی و قمری ذکر کنیم. با مجله قرمز همراه باشید.


تاریخ دقیق روز معلم ۱۴۰۳ در تقویم شمسی چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز معلم ۱۴۰۳ در تقویم شمسی مصادف است با:

چهارشنبه، ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴۰۳/۰۲/۱۲

تاریخ دقیق روز معلم در تقویم میلادی امسال چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز معلم در تقویم میلادی مصادف است با:

الأربعاء، ٢٢ شوال ١۴۴۵
١۴۴۵/١٠/٢٢

تاریخ دقیق روز معلم در تقویم قمری چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز معلم در تقویم قمری مصادف است با:

Wednesday, 01 May 2024
۲۰۲۴/۰۵/۰۱