تاریخ دقیق روز جوان سال 1401


تاریخ روز جوان امسال,روز جوان چندمه و چه روزی است

به یاد حضرت علی اکبر (ع) که جوانی دلیر و شجاع بودند، روز تولد ایشان به عنوان روز جوان نامگذاری شده است. در این مطلب قصد داریم تاریخ دقیق روز جوان ۱۴۰۱ را در تقویم شمسی، میلادی و قمری ذکر کنیم. با مجله قرمز همراه باشید.


تاریخ دقیق روز جوان ۱۴۰۱ در تقویم شمسی چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جوان ۱۴۰۱ در تقویم شمسی مصادف است با:

شنبه، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۲/۱۳


تاریخ دقیق روز جوان در تقویم میلادی امسال چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جوان در تقویم میلادی مصادف است با:

Saturday, March 4, 2023

۲۰۲۳-۰۳-۰۴


تاریخ دقیق روز جوان در تقویم قمری چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جوان در تقویم قمری مصادف است با:

السبت، ۱۱ شعبان ۱۴۴۴

۱۴۴۴/۰۸/۱۱