تاریخ دقیق شب یلدا سال 1403


تاریخ دقیق شب یلدا

در تقویم ایران، شبِ آخرین روز فصل پاییز را به عنوان شب یلدا نامگذاری کرده اند. در این مطلب قصد داریم تاریخ دقیق شب یلدا ۱۴۰۳ را در تقویم شمسی، میلادی و قمری ذکر کنیم. با مجله قرمز همراه باشید.


تاریخ دقیق شب یلدا ۱۴۰۳ در تقویم شمسی چه روزی است؟

تاریخ دقیق شب یلدا ۱۴۰۳ در تقویم شمسی مصادف است با:

جمعه ، ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳۰ / ۹ / ۱۴۰۳


تاریخ دقیق شب یلدا در تقویم میلادی امسال چه روزی است؟

تاریخ دقیق شب یلدا در تقویم میلادی مصادف است با:

Friday , 20 December 2024

۲۰ / ۱۲ / ۲۰۲۴


تاریخ دقیق شب یلدا در تقویم قمری چه روزی است؟

تاریخ دقیق شب یلدا در تقویم قمری مصادف است با:

الجمعه ، ١٩ جمادی‌الثانی ١۴۴۶

١٩ / ۶ / ١۴۴۶