تاریخ دقیق روز تعاون سال 1402


تاریخ روز تعاون امسال,روز تعاون چندمه و چه روزی است

همکاری و کمک کردن به یکدیگر، باعث پیشرفت در کارها می شود؛ در تقویم ایران برای گسترش این فرهنگ، یک روز را به عنوان روز تعاون نامگذاری کرده اند. در این مطلب قصد داریم تاریخ دقیق روز تعاون ۱۴۰۲ را در تقویم شمسی، میلادی و قمری ذکر کنیم. با مجله قرمز همراه باشید.


تاریخ دقیق روز تعاون ۱۴۰۲ در تقویم شمسی چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز تعاون ۱۴۰۲ در تقویم شمسی مصادف است با:

دوشنبه، ۱۳ شهریور ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۶/۱۳


تاریخ دقیق روز تعاون در تقویم میلادی امسال چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز تعاون در تقویم میلادی مصادف است با:

Monday, September 4, 2023

۲۰۲۳-۰۹-۰۴


تاریخ دقیق روز تعاون در تقویم قمری چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز تعاون در تقویم قمری مصادف است با:

الأثنین، ۱۸ صفر ۱۴۴۵

۱۴۴۵/۰۲/۱۸