تاریخ دقیق عید قربان سال 1403


تاریخ عید قربان امسال,عید قربان چندمه و چه روزی است

عید قربان عید بندگی است؛ در این روز حضرت ابراهیم برای ارج نهادن به فرمان خدا، حاضر می شود تا پسرش اسماعیل را قربانی کند. در این مطلب قصد داریم تاریخ دقیق عید قربان ۱۴۰۳ را در تقویم شمسی، میلادی و قمری ذکر کنیم. با مجله قرمز همراه باشید.


تاریخ دقیق عید قربان ۱۴۰۳ در تقویم شمسی چه روزی است؟

تاریخ دقیق عید قربان۱۴۰۳ در تقویم شمسی مصادف است با:

دوشنبه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۴۰۳/۰۳/۲۸

تاریخ دقیق عید قربان در تقویم میلادی امسال چه روزی است؟

تاریخ دقیق عید قربان در تقویم میلادی مصادف است با:

Monday, 17 June 2024
۲۰۲۴/۰۶/۱۷

تاریخ دقیق عید قرباندر تقویم قمری چه روزی است؟

تاریخ دقیق عید قرباندر تقویم قمری مصادف است با:

الإثنین، ١٠ ذوالحجه ١۴۴۵
١۴۴۵/١٢/١٠