مشخصات بهترین جراح قلب ؟

مشخصات بهترین جراح قلب؟

جراحی قلب جز مهم‌ترین جراحی‌ها محسوب می‌شود و جراح آن باید دارای ویژگی‌ها و مشخصات خاصی باشد. متخصص قلب و