خطرات مصرف ویپ

خطرات مصرف ویپ

استفاده از دستگاه‌های ویپ، همراه با خطراتی برای سلامتی افراد می‌آید. این دستگاه‌ها اغلب حاوی مواد شیمیایی مضر مانند نیکوتین،