تاثیرات اسکراب صورت

تاثیرات اسکراب صورت

اسکراب لایه بردار صورت کرم یا ژل هایی هستند که به صورت اسکراب هستند و برای لایه برداری صورت استفاده