سرطان سینه یکی از شایع ترین سرطان ها است. بجز مرگ و میر بالای ناشی از این بیماری، این  سرطان از جمله بیماری های قابل پیش گیری است و تاکید بر این نکته که به جز مرگ و میر این سرطان باعث از کار افتادگی و گاها  از دست رفتن نیروی کار و ضررهای هنگفتی که از طریق این سرطان به جامعه تحمیل می شود، سیستم های بهداشتی را وادار به تحقیق و ارائه خدماتی برای پیشگیری ، تشخیص درمان زودهنگام این بیماری برای جلوگیری از خسارات زیاد آن شود. در این مقاله به بررسی این موارد می پردازیم.

کمیته مشورتی در مورد سرطان سینه در زنان جوان

این کمیته راهنمایی در مورد توسعه، پیاده‌سازی و ارزیابی فعالیت‌های مبتنی بر شواهد جهت پیشگیری، تشخیص زودهنگام و بازماندگی ارائه می‌دهد.

تحقیقات بهداشت عمومی

سرطان سینه در زنان جوان و  بررسی شواهد و تعیین دوره: CDC مأموریت دارد مقالات، محیط ‌زیست و نظر کارشناسان را به‌منظور تشخیص، بر اساس مدارک علمی بررسی کند و فرصت‌ها را برای بهبود بهداشت عمومی و یا نیاز به انجام تحقیقات قوی‌تر نشان دهد.

مطالعات گسترده در مورد دختران در معرض این سرطان

موسسه ملی علوم سلامتی محیط‌زیست یک تحقیق راجع به ۵۲۰۰۰ زن که درخطر عوامل سرطان سینه مانند ژنتیک و محیط‌زیست هستند انجام داد.CDC دو نظرسنجی را به پیگیری‌های سالیانه خود اضافه کرده است که امکان تشخیص خطرات، برقراری ارتباط، دسترسی به خدمات پشتیبانی و دستیابی به نظرات افراد مبتلابه سرطان پستان و نظرات سایر زنان را فراهم می‌کند. برای ترویج ژنومیک سرطان بهترین روش آموزش، نظارت و تغییر سیاست‌های کاری می‌باشد. بخش پیشگیری و کنترل سرطان CDC و اداره کل ژنومیک بهداشت عمومی CDC برای حمایت از موافقت‌نامه‌های همکاری با ادارات و قسمت‌های مختلف بودجه این قسمت را افزایش داده است. این بودجه برای افزایش دامنه این موافقت‌نامه‌ها برای حمایت از فعالیت‌های مرتبط با ژنومیک سرطان سینه مورداستفاده قرار گرفت.

تخمین تعداد زنان حامله، بازمانده مبتلابه  این سرطان

 در این مطالعه تعداد زنان مبتلابه سرطان سینه که ممکن است در اثر درمان، باروری آن‌ها به خطر بیافتد تشخیص داده شد. یافته‌های مورداستفاده برای توصیف میزان ناباروری در میان سرطان‌های سینه در زنان جوان در سطح ملی، نشان داد که تعداد زیادی از زنان در معرض خطر هستند.

تأثیرات بهداشتی و اقتصادی بر مرگ‌ومیر  این سرطان در زنان جوان در سال‌های ۱۹۷۰-۲۰۰۸

در این مطالعه روند مرگ‌ومیر زنان بین ۲۰ تا ۴۹ سال که مبتلابه سرطان سینه می‌باشند بررسی شد که به علت مرگ زودرس شوق و لذت زندگی را ازدست‌داده بودند.

فرصت‌های برقراری ارتباط بین بهداشت عمومی و تحقیقات آینده در مورد سرطان سینه در زنان جوان‌تر

این مطالعات نتایج جلسه غیررسمی ۱۸ کارشناس درزمینه انکولوژی، ژنتیک، علوم رفتاری، بازماندگی و حمایت، بهداشت عمومی، ارتباطات، اخلاق، تغذیه، فعالیت بدنی و سلامت محیطی که در مورد فرصت‌های تحقیق و ارتباط با بهداشت عمومی در مورد سرطان سینه در میان زنان جوان می‌باشد. USPSTF 2005 توصیه می‌کند برای مراقبت‌های بهداشتی در یک سیستم بهداشتی باسابقه خانوادگی به یک مشاور ژنتیک مراجعه کنید. این مطالعات نشان داد که به علت عدم شناخت مراکز درمانی و مشاورهای ژنتیک زنانی باسابقه ارثی سرطان سینه در معرض خطر بیشتری قرار دارند.چگونگی زندگی افراد جوان مبتلابه سرطان سینه، تداوم مشکلات و احساس آرامش. در زنان ۵۰ ساله یا کمتر، ده سال پس از تشخیص سلامت عمومی و فیزیکی و همچنین فعالیت‌های جنسی شرایط مزمن‌تری را نسبت به پنج سال پس از تشخیص نشان می‌دهند.

بیمه‌های پوششی برای خدمات ژنتیک

در این مطالعه، بیمه درمانی عمومی و خصوصی برای پوشش مشاوره ژنتیک، آزمایش‌های جهش ژنی BRCA1 و BRCA2، تکنیک‌های پیشگیری و خدمات روان‌شناختی بررسی‌شده است.

همچنین یک مطالعه به نام پیاده‌روی باهم، راه را به‌سوی درمان بازکنید انجام گرفت که این مطالعه نیازهای اطلاعاتی و موانع فیزیکی، روانی و معنوی را برای مراقبت از زنان زیر ۴۵ سال که مبتلابه سرطان سینه تشخیص داده‌شده، انجام‌شده است.

تأثیر ژنومیک و پزشکی پیشگیری بر روی اثربخشی پیشگیری و غربالگری سرطان سینه  در زنان جوان‌تر

تأثیر اقتصاد بر سرطان پستان در زنان جوان. این اولین مطالعه مبتنی بر جمعیت است که تأثیر اقتصاد بر سرطان پستان را در زنان جوان توصیف می‌کند.

اثربخشی مقایسه‌ای، ارزیابی ابزار بالینی و خطرات سرطان سینه و تخمدان. در این مطالعه، ابزار، مدل‌ها و الگوریتم‌های خطر سرطان سینه و تخمدان یا کمک‌هایی برای ارجاع به مشاوره و آزمایش ژنتیک را مقایسه می‌کنیم.

تأثیر اقتصاد بر سرطان سینه و مزایای کاهش مصرف الکل در زنان ۱۸ تا ۴۴ سال که در معرض خطر ابتلا به سرطان سینه هستند. در این مطالعه هزینه‌های تشخیص سرطان سینه برای زنان بین ۱۸ تا ۴۴ سال که مبتلا به مصرف الکل هستند برآورد شده است و همچنین مزایای اقتصادی کاهش مصرف الکل در زنان زیر ۴۵ سال که درخطر ابتلا به سرطان سینه می‌باشند را برآورد می‌کند.

کنترل سرطان سینه

 

آموزش و ارتباطات

نرم‌افزار وب BRCA یک  ابزار بالینی پشتیبانی برای زنان  در معرض ابتلای به این سرطان می‌باشد. این ابزار به زنان کمک می‌کند تا خطر ابتلا به جهش در ژن BRCA1 و BRCA2 خود را ارزیابی کنند، افرادی که در معرض خطر بیشتری قرار دارند به خدمات پشتیبانی مناسب هدایت می‌شوند و به بهبود ارتباط بین زنان و پزشکانشان کمک می‌کند.

استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای آگاهی  و پیشگیری از سرطان سینه. این پروژه زمینه تحقیق، استراتژی و توصیه‌هایی را برای رسیدن به زنان جوان ۱۵-۴۴ ساله که درخطر ابتلا به سرطان سینه قرار دارند از طریق رسانه‌های اجتماعی افزایش داده است.

وظیفه رسانه‌های اجتماعی: این ابزار برای حمایت از تلاش‌های رسانه‌های اجتماعی CDC مربوط به سرطان پستان در زنان جوان توسعه داده شد. این توسط ارتباطات بهداشتی و کسانی که نیاز به برنامه‌ریزی، پیاده‌سازی و مدیریت ابتکارات رسانه‌های اجتماعی دارند، استفاده می‌شود.

حمایت از زنان جوان مبتلابه سرطان سینه

توافق‌نامه همکاری برای حمایت از زنان جوان مبتلابه سرطان سینه. در سپتامبر ۲۰۱۱، CDC برای تأسیس یا ارتقای خدمات پشتیبانی موجود برای بازماندگان سرطان پستان زنان جوان و خانواده‌هایشان، هفت سازمان را تأمین کرد. یکی دیگر از توافقنامه‌های مشارکتی توسعه پشتیبانی و آگاهی آموزشی برای زنان زیر ۴۵ سال مبتلابه سرطان سینه می‌باشد، این سازمان‌ها را نیز تأمین می‌کند تا آموزش‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی سرطان سینه را آموزش دهند.

 ارزیابی توافق همکاری در موردحمایت از توسعه و آگاهی آموزشی زنان جوان مبتلابه سرطان سینه. CDC یک ارزیابی جامع برای هفت برنامه بودجه‌ای را که از بازماندگان سرطان حمایت و آموزش می‌دهد، انجام داد.

توافقنامه همکاری برای افزایش ژنومیک سرطان سینه از طریق آموزش، نظارت و سیاست. تأمین مالی از این توافقنامه همکاری، سه ظرفیت وزارت بهداشت را ارتقا می‌بخشد تا از طریق آموزش، نظارت و سیاست، بهترین شیوه‌های ژنومیک  این سرطان مبتنی بر شواهد را ارتقاء دهند و به نیازهای زنان جوان که در معرض خطر ابتلا به  این سرطان هستند، موردتوجه قرار گیرد. توسعه حمایت از سلامت روانی و اجتماعی برای زنده ماندن جوانان مبتلابه سرطان سینه. CDC با Sharsheret و Inc،Sisters Network، برای شناسایی، تقویت، ارزیابی و ترویج مداخلات مبتنی بر شواهد واقعی که حمایت از بهداشت روانی-اجتماعی و باروری را برای بازماندگان سرطان سینه فراهم می‌کند، کار می‌کند.

منبع: CDC
این مقاله توسط مجله قرمز به صورت اختصاصی، ترجمه و تالیف شده است. در صورتی که این مطلب، برای شما مفید بود، لطفاً نظرات، انتقادات و موضوعات مورد علاقه پیشنهادی خود را با ما به اشتراک بگذارید.