بزر‌گ‌ترین جایزه اردیبهشت امسال در تترلند

هدایای کسب‌وکارها در رویدادهای مختلف یکی از جذابیت‌ها برای کاربران و مشتریان آن‌هاست. در اردیبهشت امسال، رویدادهای مختلف با هدایای متنوعی برگزار شده یا در حال برگزاری است. حال فکر می‌کنید کدام‌یک بزرگ‌ترین هدیه را به کاربران خود می‌دهند؟
گجت های کاربردی و کوچک

گجت های کاربردی و کوچک

 همه ما روزانه با ابزارها و وسایل کوچک و کاربردی به نام گجت سروکار داریم که شیوه تعاملات ما را