سونوگرافی در منزل

سونوگرافی در منزل

مقدمه: سونوگرافی یا اولترا سونوگرافی، یکی از روش‌ های تصویر برداری پزشکی است که با استفاده از امواج فرا صوتی