علت سوزش لب

علت سوزش دور لب ها چیست؟

سوزش لبها ، به طور کلی موضوع نگران کننده‌ای نیست و معمولا خودش، برطرف می‌شود، با این حال گاهی اوقات