تاثیرات موسیقی در بسیاری از جنبه های زندگی ما قابل مشاهده دارد. در این قسمت، چهار تاثیر جالب موسیقی را با هم مطالعه می‌کنیم. این چهار موضوع عبارتند از: تاثیرات موسیقی بر شیوه ی رانندگی، تاثیر تمرین موسیقی بر مهارت های حرکتی و استدلالی، تاثیر موسیقی کلاسیک بر قوه ی بینایی و تاثیر موسیقی بر ورزش کردن.

تاثیرات موسیقی بر شیوه ی رانندگی

مطالعه ای روی نوجوان ها و جوان ها انجام شده است که تاثیرات موسیقی را بر روی رانندگی آن ها نشان می‌دهد. رانندگان هنگام گوش دادن به موسیقی مورد علاقه ی خود، هنگام گوش دادن به موسیقی آرام منتخب محققان و هنگامی که موسیقی پخش نمی‌شد، بررسی شدند. نتیجه این بود:

” رانندگان هنگام شنیدن موسیقی مورد علاقه ی خود، اشتباهات رانندگی بیشتری داشتند و با شدت بیشتری رانندگی می‌کردند. “

آهنگ هایی که به وسیله ی محققان انتخاب شده بودند، نسبت به هنگامی که موسیقی پخش نمی‌شد، مفید تر بودند و همچنین نکته ی جالب تر دیگری نیز مشاهده شد:

” موسیقی های ناآشنا و موسیقی غیر مطلوب، باعث رانندگی سالم تر و مطمئن تری شدند. “

تاثیرات تمرین موسیقی بر مهارت های حرکتی و استدلالی

معمولا این پیش فرض وجود دارد که یادگیری یک آلت موسیقی می تواند برای کودکان مفید باشد، اما بر موارد دیگری که شاید انتظار آن ها را نداریم نیز موثر و مفید است. مطالعه ای نشان داده است که تاثیرات موسیقی بر کودکان بسیار زیاد است؛ مثلا توانایی تشخیص و تمیز دادن صداها از یکدیگر و همچنین مهارت های حرکتی، در کودکانی که سه سال یا بیشتر به تمرین موسیقی پرداخته بودند، نسبت به سایر کودکان بیشتر بود. آن ها همچنین در مهارت های لغوی و همچنین  استدلالی غیر زبانی –در بر دارنده ی درک و تحلیل اطلاعات بصری، که شامل تشخیص ارتباطات، تشابهات و تفاوت بین شکل ها و الگوهاست – بهتر بودند.

جالب است که چه طور یادگیری و نواختن یک ساز می‌تواند روی گستره ی وسیعی از مهارت های اساسی، برای کودکان موثر واقع شود. مطالعه ی مشابه دیگری نیز همبستگی بین تمرین موسیقی و مهارت های حرکتی را تایید کرد.

تاثیرات موسیقی کلاسیک بر توجهات دیداری (قوه ی بینایی)

تنها کودکان نیستند که از تمرین موسیقی منتفع می‌شوند؛ در یک مطالعه نشان داده شد بیمارانی که سکته ی مغزی را تجربه کرده بودند، قوه ی دیداری آن ها در حین گوش دادن به موسیقی کلاسیک فعال تر شد. آن ها آزمایش را در حالتی که صدایی به گوش نمی‌رسید نیز انجام دادند و مشاهده شد، که شبیه تاثیر سکوت بر رانندگی، سکوت بر بیماران سکته ی مغزی نیز کمترین نتیجه را در هوشیاری آن ها داشت.

البته به دلیل این که مطالعه در ابعاد کوچکی انجام شد، تایید نتایج نیاز به مطالعات دیگری دارد. اما به هر صورت نکته ی جالبی است که تاثیرات موسیقی بر حواس و توانایی های مختلف ما – در این مورد، حس بینایی- چگونه می‌تواند مفید باشد.

تاثیرات موسیقی بر ورزش کردن

همان طوری که سکوت، باعث افزایش خلاقیت یا بهتر رانندگی کردن ما نمی‌شود، در هنگام ورزش کردن نیز نتیجه ی مفیدی ندارد. در طول سال ها، تحقیقاتی پیرامون تاثیرات موسیقی در هنگام ورزش کردن، انجام شده است. در سال ۱۹۱۱ یک محقق آمریکایی به نام لئونارد آیرس متوجه شد که دوچرخه سواران در هنگام گوش دادن به موسیقی، تند تر از حالتی که موسیقی گوش نمی‌دادند، رکاب می‌زدند. دلیل این موضوع، این است که گوش دادن به موسیقی می‌تواند باعث کاهش خستگی افراد شود. به محض این که بدن ما پیام خستگی و اینکه ما مایل به متوقف کردن ورزش هستیم را درک می‌کند، سیگنال هایی را به مغز برای توقف و استراحت کردن می‌دهد. گوش دادن به موسیقی، با هوشیاری مغز ما رقابت می‌کند و و به ما کمک می‌کند تا سیگنال های خستگی مغز را نادیده بگیریم. البته این موضوع برای تمرین و ورزش های سبک و نیمه سبک نتیجه ی بهتری دارد. در هنگام انجام ورزش سنگین و شدید، موسیقی توانایی زیادی برای دور کردن توجه مغز ما نسبت به خستگی و درد ندارد. موسیقی نه تنها با پرت کردن حواس نسبت به درک احساس درد، باعث افزایش مدت زمان ورزش و شدت آن می‌شود، بلکه بازدهی ما را نیز در هنگام ورزش کردن افزایش می‌دهد. مطالعه ای در سال ۲۰۱۲ نشان داد دوچرخه سوارانی که به موسیقی گوش می‌دادند، به میزان ۷% کمتر از سایر دوچرخه سوارانی که به موسیقی گوش نمی‌دادند، اکسیژن مصرف کردند.

تعدادی از تحقیقات اخیر نشان داده اند که یک سقف در مورد تاثیرات موسیقی وجود دارد؛ به طوری که موزیک هایی که بیشتر از حدود ۱۴۵bpm (ضرب در هر دقیقه) باشند، باعث افزایش انگیزه ی افراد نمی‌شوند. بنابراین در هنگام انتخاب لیست آهنگ های مورد علاقه تان برای گوش دادن، این نکته را در مورد رابطه ی سرعت موسیقی و انگیزه به خاطر داشته باشید. در شکل زیر، تعدادی از سبک های موسیقی به همراه میانگین سرعت یا تمپوی آن ها نشان داده شده است.

سرعت سبک های مختلف موسیقی بر افزایش انگیزه تاثیر دارد.

می توانیم طبق حالت بدنی خود نیز سرعت موسیقی را با میزان شدت فعالیت بدنی یا ورزشی که انجام می دهیم هماهنگ کنیم.

” منبع: bufferapp “