انگیزه ی موسیقایی موضوع مهمی است که اخیرا به آن توجهات زیادی شده است. برخی از مقالات اشاره کرده اند که عشق به موسیقی، باعث ایجاد انگیزه ی موسیقایی می شود. انگیزه در انسان، موضوع بسیار پیچیده ای است. در طول تاریخ نیز نظریه های زیادی در تلاش برای توضیح آن بیان شده اند. در تعریف های پیشین به انگیزه به عنوان یک محرک که از درون هر فرد یا محیط یا تلفیقی از این دو نشات می‌گیرد اشاره شده است. امروزه تحقیقاتی نشان داده اند که بین استعداد و انگیزه ی افراد به یادگیری موسیقی رابطه ای وجود ندارد.

چه عواملی بر میزان انگیزه در یادگیری موسیقی موثر است؟

تحقیقات اخیر، به پیچیدگی انگیزه ی موسیقایی اشاره کرده اند و مدل های مختلفی نیز برای نشان دادن میزان پیچیدگی در انگیزه ی موسیقایی بیان شده است. در این جا یکی از این مدل ها که برای نمایش عوامل محیطی و فردی در تشخیص انگیزه ی موسیقایی نشان داده شده است، مختصرا بیان می‌شود. در این مدل به جنبه های خاصی از شخصیت افراد از جمله طبیعت بیولویکی، جنس و سن هر فرد اشاره شده است. در این مدل گفته می‌شود که انگیزه به خاطر تمایل به موفقیت در اجتماع پدید می آید.

عوامل موثر بر انگیزه ی موسیقایی هر فرد

مدل اشاره شده، ایجاد انگیزه ی موسیقایی را ناشی از تقابل و ارتباط چند عامل می داند:

تاثیر محیط بر انگیزه ی موسیقایی : شامل مولفه های زمان، مکان، ارزش های اجتماعی، فرهنگ و خرده فرهنگ ها، خانواده، دوستان، محیط کاری یا مکان مطالعه، موسیقی.

عوامل محیطی تاثیر بسیار زیادی روی انگیزه ی موسیقایی دارند. مثلا ارزش موسیقی در همه ی فرهنگ ها یکسان نیست. حتی در بعضی از فرهنگ ها ممنوع و عامل فساد شناخته می‌شود. عوامل سیاسی و اقتصادی هم در تمایل به موسیقی نقش مهمی ایفا می کنند. عوامل محیطی دیگر نیز روی انگیزه ی موسیقایی افراد تاثیر بسیاری دارند.

تاثیر مولفه های شناختی هر فرد بر انگیزه ی موسیقایی : شامل دانش و مهارت ها، مهارت های فراشناختی، باور های فرد در مورد یادگیری و توانایی.

مولفه های شناختی، خصوصا باور هر فرد در مورد یادگیری، نقش  مهمی در میزان انگیزه ی موسیقایی فرد ایفا می‌کند.

تاثیر مشخصات فیزیکی افراد بر انگیزه ی موسیقایی: شامل سن، جنس، مشخصه های جسمانی، طبیعت هر فرد (مزاج و مشخصه های بدنی). نمود بیرونی اعتماد به نفس را هم می توان در این حیطه دسته بندی نمود.

عوامل فیزیکی نیز روی انگیزه ی موسیقایی افراد تاثیر گذارند. این عوامل مخصوصا در یک دوره های خاص از زندگی، بسیار متغیرند و به همین خاطر می توان گفت از این نقطه نظر، انگیزه های موسیقایی در یک کودک، با همان فرد در نوجوانی، جوانی یا میانسالی تفاوت دارد.

تاثیر فرآیند های شناختی بر انگیزه ی موسیقایی: شامل تفسیر ورودی های محیطی، تعبیر موفقیت و شکست.

تحقیقات اخیر به این موضوعات شناختی بسیار توجه کرده اند. دیدگاه افراد نقش موثری در میزان موفقیت آن ها و میزان انگیزه ی آن ها برای انجام فعالیت های موسیقی دارد.

تاثیر اهداف فردی بر انگیزه ی موسیقایی: آرمان ها و آرزوهای هر فرد.

اهداف و آرزوهای موسیقایی می تواند باعث شود فردی تمایل به انجام تمرین هایی داشته باشد که مطلوب وی نیس و از آن لذت نمی برد ولی برای رسیدن به هدف مطلوب خود، آن ها را با انگیزه ادامه می دهد. یعنی در حالی که فعلا و در حال حاضر ممکن است از آن تمرین ها لذتی عاید وی نشود اما به خاطر لذتی که در آینده بر اثر این تمرین ها نصیب او می شود، با انگیزه تمرین های موسیقی خود را انجام می دهد.

بنابراین برای اینکه انگیزه به مدت طولانی برای انجام فعالیت های مرتبط با موسیقی داشته باشید، باید به مواردی که بر انگیزه ی موسیقایی اثر می گذارند توجه کرده و حتی الامکان سعی کنید موارد موثر را برای خود ایجاد کرده و یا بهبود دهید.

“منبع: Music Handbook “