جستجو گر “حس کنجکاوی” از اواخر سال ۲۰۱۲ میلادی به جستجو در مریخ مشغول است و بنابرین ممکن است شما فکر کنید که دانشمندان در طی این مدت همواره با موفقیت با اطلاعات دریافتی از این جستجو گر سرکار داشته اند. با این حال بعضی از این آخرین فرستاده هایی که این جستجو گر بدست آورده کاملا با تئوری هایی که دانشمندان درباره ی مریخ مطرح کرده بودند و همچنین به طور محسوس درباره اینکه از کی و چگونه آب مایع بر روی سطح مریخ حضور داشته ، در تضاد بوده است.

اطلاعاتی جدید از مریخ که دانشمندان را شگفت زده ساخت

ادعای حضور آب مایع بر روی سیاره سرخ تقریبا از طرف بیشتر دانشمندان مورد تایید است

دانشمندان، که به روش خودشان دانش بیشتری نسبت به من و شما دارند ، چیزهایی بسیار کم از گذشته این سیاره سرخ می دانند. اما چیزی که درباره ی آن کاملا مطمئن هستند آن است که آب مایع زمانی بر روی سطح این سیاره حضور داشته است. شواهد بسیاری گواه این ادعاست و تقریبا همه ی دانشمندان درباره ی این موضوع به اتفاق نظر رسیده اند.

تئوری گرمایش گلخانه ای در مریخ

با این حال بر اساس اینکه آب مایع بر روی سطح این سیاره ی سرخ میلیاردها سال پیش حضور داشته است ، شرایط جوی باید به حدی گرم بوده باشد تا مدل های ارائه شده توسط محققان اثبات گردد. اما این شرایط مهیا نبوده است. بنابراین یک تئوری دیگر مبنی بر حضور گاز بسیار غلیظ کربن دی اکسید در اتمسفر مریخ که سبب ایجاد هوای گرم کافی برای تضمین حضور آب مایع بر طبق تاثیر گلخانه ای ارائه شده است. بنابراین با این تئوری که بر اساس حضور آب مایع است جستجوگر “حس کنجکاوی” برای یافتن صحت این موضوع از سنگ های رسوبی در یک دریاچه قدیمی در مریخ نمونه برداری کرد تا بتواند تایید کند که توده ای از مواد کربنیته شده را می تواند بیابد. بدین وسیله می توانستند تئوری گرمایش گلخانه ای را ثابت کنند.

اما خب این اتفاق نیفتاد.

حضور و یا عدم حضور مواد کربنیته در مریخ

توماس بریستو از ناسا طی بیانیه ای اعلام کرد که: در حقیقت ما کاملا از عدم حضور هیچ نوع از مواد کربنیته شده در لایه های رسوبی ته نشین شده در دریاچه مورد نظر که جستجوگر آن ها را مورد بررسی قرار داده بود جا خوردیم. در حقیقت بدست آوردن آب مایع حتی اگر صد برابر کربن دی اکسید در اتمسفر نسبت به اینکه هیچ نشانه ای در سنگ های مورد بررسی یافت نشده بود، وجود داشت فوق العاده سخت می شد.

نتیجه

بطور خلاصه محققان مریخ در بهترین و روشن ترین تئوری خود درباره ی چگونگی حضور آب مایع بر روی سطح سیاره ی سرخ در دست داشتند دچار تردید شدند. آب حضور داشت اما چگونگی و چرایی آن هم اکنون به یک پازل بزرگ تر تبدیل شده است. هم اکنون جستجوگر حس کنجکاوی چیز دیگری را برای آن که دوباره سرهایمان را برای کشف آن بیشتر بخارانیم ارائه کرده است.