صدا ، موسیقی و ریاضیات

صدا چیست ؟ و  چرا می‌توانیم صداها را بشنویم؟ یا موسیقی گوش کنیم؟ چون گوش ما توانایی تشخیص ارتعاشات صوتی
روش حل مشکلات

بهترین روش حل  مشکلات

ما این را به خوبی می‌دانیم که خسته نشدن و دست از تلاش نکشیدن،  یکی از اصول روش حل  مشکلات