احتمال آسیب فیزیکی به زنان زمانی که به صورت مسلحانه مورد خشونت های خانگی قرار می گیرند کمتر است.

هنگامی که تفنگ ها در صحنه ی خشونت های خانوادگی حضور دارد – اگرچه حتی شلیکی صورت نگیرد- چه اتفاقی می افتد؟

این قسمتی از این تحقیق هاست که به گفته ی سوران سورنسن پروفسور سلامت عمومی دانشگاه پنسیلوانیا که در امر خشونت های مسلحانه یک متخصص می باشد ، به عنوان یک امر بسیار مهم اما نامرئی تلقی میگردد.

در یک جلسه ی سالانه با نام “فرایدی” از طرف AAAS که علوم مختلف را مطرح می سازد ،وی مطرح کرد که به خاطر آنکه داروها، شورای سلامت عمومی و اجراییات قانونی معمولا بر روی آسیب های فیزیکی تمرکز دارند، محققان از فشار های روانی در زمینه ی استفاده از اسلحه -حتی به قصد های غیر کشنده -باز می مانند.(این مصاحبه از نظر طول و و روشنی مطلب ویرایش شده است).

خشونت های خانگی مسلحانه

سوال: چه رابطه ای میان استفاده از سلاح و خشونت بین افراد مورد اعتماد یکدیگر وجود دارد؟

پاسخ :در سال ۲۰۱۳ بالای ۱۳۷٫۸۶۷ تماس تلفنی با سازمان پلیس فیلادلفیلا مبنی بر خشونت های خانگی صورت گرفت که رقمی بسیار قابل توجه از میان جمعیت ۱٫۵ میلیون نفری این منطقه به شمار می آمد.از این تعداد ۳۵٫۴۱۳ مورد بین زوجین بود که در ۵۷۶ مورد از آن از اسلحه استفاده شده بود. ما فهمیدیم که در بیشتر این موارد نزاع به صورت لفظی بوده است . اما هنگامیکه از یک سلاح استفاده می شد در اغلب موارد اسلحه های بدنی مانند دستبند،پابند مورد استفاده قرار میگرفت اما در یک سوم از مواردی که از یک اسلحه ی خارجی استفاده می شد یک سوم از آن را تفنگ و مابفی را چیز های دیگر در دسترس مانند چاقو ،چوب،زیرسیگاری و دیگر اسلحه ها تشکیل میداده است.شایان ذکر است که تخطی گران در صورت وجود اسلحه تمابل کمتری به کتک زدن و لگد زدن به فربانیان خشونت خود دارند. به بیان دیگر حضور اسلحه احتمال آسیب دیدن فیزیکی قربانیان و وارد شدن جراحات به آنها را تا حد زیادی کاهش میدهد.

سوال : فشار های روانی حاصل از خشونت های مسلحانه چیست؟

پاسخ : در حدود ۶۹ درصد از زمان هایی که از اسلحه برای اعمال خشونت استفاده میشود قصد افراد تهدید و ترساندن قربانیان است و ما دریافتیم که میزان ترس زمانیکه از یک تفنگ به عنوان یک تهدید کننده استفاده میشود یه طور چشمگیری بالا می رود.اما موضوع قابل بحث آن است که هنگام ثبت گزارش ها از جانب پلیس ترس قربانیان باید به همان اندازه که جراحات فیزیکی مهم تلقی میشوند مورد توجه قرار گیرد.دارو ها ، سلامت عمومی و اجراییات قانون عموما بر روی صدمات فیزیکی تمرکز دارد .بنابراین بررسی صدمات روحی ناشی از استفاده از تفنگ و نقش تهدید کنندگی آن بسیار از نظر ها دور مانده است.

استفاده از تفنگ ها سبب ایجاد یک شرایط همکاری کننده با نام “کنترل اجباری ” می شود . کنترل اجباری در قلب نابود سازی و خرد سازی روحی و روانی قرار دارد. اگر یک کنترل اجباری در یک رابطه ی خشونت آمیز وجود دارد روش های اعمال اجبار مانند محدودسازی دسترسی به دیگران ، دستکاری های روانی،محدود کردن قدرت حرکت ، بدنام سازی و تهمت زدن،فحش دادن سبب می شود تا جهانبینی زنان به شدت افت کنند و متجاوز بعد از تمامی تجاوزات روحی،روانی،اقتصادی و احساسی و دیگر روش های آزار رسانی زن را بیشتر برده ی خود سازد و در این گونه شرایط احتمال ترک زن به علت ترس موجود بسیار پایین می آید.

سوال : مشکلات و چالش های جدید بر سر راه تحقیق درباره ی حضور اسلحه ها کدام اند؟

یکی از مهمترین مشکلات بر سر راه تحقیقات بیشتر در این زمینه مسئله ی بودجه و خواست های سیاسی است. سرمایه ی اختصاص یافته از جانب فدرال بسیار بسیار محدود شده است و در دو دهه ی اخیر سبب فلج شدن توانایی محققان و دسترسی آنها به سیاست های مورد سوال شده است.و این سبب ایجاد شرایطی می شود که نسل بعد را از تحقیق درباره ی این زمینه باز می دارد.

منبع www.sciencemag.org

ترجمه شده توسط مجله قرمز