با چند روش خیلی ساده، می‌توانید متوجه شوید کدام  دو نیمکره مغز شما فعال تر است. آیا راست مغز هستید یا چپ مغز.  امروزه ثابت شده که هر یک از دو نیمکره مغز ، چه چپ چه راست ، مسئول یکسری عملکردها و اندیشه‌های مختلف در ما هستند و در نهایت بخشی از شخصیت ما را شکل می‌دهند. البته این دو نیمکره مغز ، مکمل هم هستند.

می‌توانیدچند تست ساده را انجام دهید تا متوجه شوید راست مغز هستید یا چپ مغز، تا شناخت بهتری از توانایی‌های خود به دست آورید. یک کاغذ و قلم بردارید و آزمایش‌های زیر را انجام دهید:

تست‌هایی برای دو نیمکره مغز

 • نیمکره مغز
  تست اول
 •  انگشتان هر دو دست را درهم قفل کنید. شبیه به حالت دعا کردن. حالا به دقت بررسی کنید ببینید کدام انگشت شست شما بالا قرار می‌گیرد؟ اگر شست دست راست، روی شست دست چپ باشد، حرف R را در کاغذ بنویسید. اگر برعکس بود، حرف L را بنویسید.
  _ نکته R: در واقع اول کلمه‌ی RIGHT ( راست ) است و L نیز اول کلمه‌ی LEFT ( چپ ) است.
  خب حالا اگر R را نوشته اید یعنی نیمکره‌ی چپ مغز شما فعال تر است و اگر L را نوشته‌اید یعنی نیمکره راست مغز شما فعال تر است. به نظر برعکس می‌‌آید اما اینطور نیست، چون نیمکره‌ی راست مغزمسئول عملکردهای قسمت چپ بدن است و نیمکره‌ی چپ، قسمت راست بدن را کنترل می‌کند.
 • تست دوم
 •   یک مداد بردارید و جلوی صورتتان بگیرید، سپس چشم چپ خود را ببندید و فقط با چشم راست به آن نگاه کنید. سپس برعکس عمل کنید. در یکی از این دو حالت متوجه خواهید مداد کمی‌ جابجا می‌شود. البته هر چند مداد به طور فیزیکی جابجا نمی‌شود اما مغز شما اینگونه تعبیر می‌کند. حالا بررسی کنی دببینید که آیا وقتی چشم چپ شما بسته بود مداد حرکت کرد یا وقتی چشم راست شما بسته بود؟ اگر حرکت برای چشم چپ بود حرف R برا بنویسید و اگر برای چشم راست بود حرف L را بنویسید. در ضمن اگر مداد در هر دو حالت حرکت داشت، عدد صفر را بنویسید.
  تست سوم
 •  به حالت دست به سینه قرار بگرید. سپس بررسی کنید کدام دستتان بالا قرار دارد و کدام پایین. اگر دست راستتان بود حرف L را بنویسید و اگر دست چپ‌تان بالا بود حرف R را بنویسید.
 • تست چهارم
  • به حالتی که در عروسی یا جشن تولد، دست می‌زنید، دست بزنید. سپس ببینید کدام دستتان بالاتر است؟ اگر دست چپ بالا بود R و اگر دست راست بالا بود L را بنویسید.
  تست پنجم
  • روی صندلی بنشینید و پاهایتان را روی هم بیاندازید. اگر در همان ابتدا، پای چپ‌تان را روی پای راست قرار دهید حرف R را بنویسید و اگر برعکس بود، حرف L را بنویسید.
  تست ششم
  • سعی کنید چشمک بزنید. سپس بررسی کنید ببینید به طور ناخودآگاه با کدام چشمتان چشمک می‌‌زنید. اگر با چشم چپ چشمک می‌زنید R و اگر با چپ، L را بنویسید.
  تست هفتم
  • بایستید و سپس دور خودتان بچرخید. آیا در جهت حرکت عقربه‌های ساعت می‌‌چرخید یا برخلاف جهت؟ اگر در جهت عقربه‌های ساعت می‌‌چرخید R و اگر بر خلاف عقربه‌های ساعت، L را بنویسید.
  تست هشتم
  • یک کاغذ سفید بردارید و شروع کنید با دست چپ، یکسری خطوط عمودی بکشید بدون اینکه خطوط بشمارید.وقتی خسته شدید دست نگه دارید سپس همین کار را با دست راست انجام دهید و هر گاه خسته شدید، دست نگه دارید. حالا بررسی کنید ببینید کدام خطوط بیشتر بوده‌است؟ اگر خطوطی که با دست چپ کشیده‌اید بیشتر بوده R و اگر خطوطی که با دست راست کشیده‌اید بیشتر بوده L را بنویسید. اگر نیز هردو خطوط تقریبا یکسان بوده ، عدد صفر را بنویسید.
  تست نهم
  • یک دایره روی کاغذ بکشید. حالا بررسی کنید که به طور ناخودآگاه آیا دایره‌ای که کشیده‌اید از سمت حرکت عقربه‌های ساعت بوده یا برعکس؟ اگر دایره را از چپ به راست، یعنی در جهت عقربه‌های ساعت کشیده‌اید حرف R ، اگر بر خلاف جهت عقربه‌های ساعت کشیده‌اید، یعنی از راست به چپ، حرف L را بنویسید.
 • محاسبه نهایی:
  • ۱_ تعداد R و L را بشمارید و از هم کم کنید. یعنی R منهای L
  ۲_ سپس عدد به دست آمده را تقسیم بر ۹ کنید .
  ۳_ عدد نهایی در ۱۰۰ ضرب کنید
  در واقع فرمول زیر:

(R -_L تقسم بر ۹ ) ضرب در ۱۰۰

نتیجه‌گیری :

_ اگر عدد به دست آمده بیشتر ۳۰ درصد بود، به این معناست که نیمکره‌ی چپ شما اندکی فعال تراز راست است.

_ اگر نیتجه‌ی بدست آمده بین ۱۰ درصد تا ۳۰ درصد بود، یعنی نیکره‌ی چپ مغز شما کاملا فعال‌تر از راست است.

_ اگر عدد به دست آمده بین منفی ۱۰درصد تا ۱۰درصد بود، یعنی نیمکره‌ی راست مغز شما اندکی فعال‌تر از چپ است.

_ اگر عدد به سمت آمده کمتر از منفی۱۰درصد بود، یعنی نیمکره‌ی راست مغز شما،کاملا فعال‌تراز چپ است.

فعال‌تر بودن هر نیمکره مغز چه تاثیری بر شخصیت و عملکرد‌های انسان می‌‌گذارد؟

 • نیمکره مغز
  ۱_ خصوصیات افراد چپ مغز :
  اگر نیمکره چپ مغز شما فعال‌تر باشد به این معناست که توانایی شما در ریاضیات بیشتر است. شما فردی منطقی‌تری هستید تا یک فرد احساسی. شما بهتر می‌توانید تجزیه تحلیل کنید. همچنین توانایی بیشتری در یادگیری زبان جدید بسیار زیاد است و الگوی یک زبان‌ جدید را خیلی خوب متوجه خواهید شد. در ضمن مهارت شما در کار کردن با اعداد بسیار بالاست. شما آدمی‌ هستید که همیشه هر دو روی سکه را می‌‌بینید و قبل از اینکه دست به هر کاری بزنید به خوبی جوانب کار را بررسی می‌‌کنید. می‌توانید به راحتی بر اساس دیتاها و فکت‌ها، الگوریتم یک پدیده را متوجه شوید. شما به جزییات هر چیزی دقت دارید یعنی ابتدا جزییات را می‌‌بینید و سپس تصویر بزرگتر را بر اساس چیدمان جزییات می‌‌سازید. افراد چپ مغز، بیشتر به عنوان دانشمندان شناخته می‌شوند.
  ۲_ خصوصیات افراد راست مغز :
  افرادی که قسمت راست مغزشان فعال‌تر است، بسیار خلاق بوده و از مهارتی به نام خلاقیت برخوردارند. اگر شما هم جز این افراد هستید باید بدانید دارای قدرت خلاقیت بالایی هستید. همچنین شما این توانایی را دارید که دیگران را تحت تاثیر بگذارید. شما از قدرت شهودی بالایی برخوردار هستی. چیزهایی که دیگران نمی‌توانند درک کنند را به راحتی درک می‌کنید. مثلا به چهره‌ی دیگران نگاه می‌کنید و خیلی راحت می‌توانید درونیات آنها را مثل یک کتاب باز بخوانید. شما توانایی بسیار بالایی در تصویر سازی دارید. تصاویر را در ذهن‌تان میسازید و می‌بیند. شما در موسیقی و هنر دارای استعداد بالایی هستید. شما فردی هستید که به جای اینکه روی جزییات تمرکز کنید، ابتدا تصویر کلی هر چیزی را می‌‌بینید و سپس جزییات را در آن تصویر بزرگ کشف می‌‌کنید. به طور کلی افرادی که نیمکره راست مغزشان فعال تر از نیمکره چپ است، بعنوان هنرمندان شناخته می‌شوند.

با دانستن این نکته هر فردی دارای ویژگی‌های منحصر به فرد خویش است و بخشی از این ویژگی‌ها، به دلیل ساختار بندی مغز او است، به آسانی می‌توان در خانواده و یا محیط کار،  ارتباطات سالم‌تری برقرار نمود.

ترجمه و تالیف اختصاصی مجله قرمز
منبع : BRIGHT SIDE