چه زمانی باید از قرص های اورژانسی پیشگیری از بارداری استفاده کنیم؟


اگر بدون استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری رابطه جنسی داشته‌اید یا اگر روش شما برای پیشگیری از بارداری موثر نبوده است، قرص های اورژانسی پیشگیری از بارداری می‌تواند به شما کمک کند تا باردار نشوید. دو نوع قرص ضدبارداری اورژانسی مورد تایید FDA وجود دارد. برخی از این قرص‌ها زمانی می‌توانند موثر باشند که در عرض پنج روز پس از رابطه جنسی محافظت‌نشده مصرف شوند. برخی از قرص های اورژانسی بدون نسخه در دسترس هستند.

پیشگیری اورژانسی از بارداری چیست؟

پیشگیری اورزانسی از بارداری روشی برای جلوگیری از بارداری است که در صورت داشتن رابطه جنسی بدون استفاده از روش پیشگیری از بارداری یا اگر روش کنترل بارداری شما به درستی جواب نداده است، می‌توانید از آن استفاده کنید. شما باید در اسرع وقت بعد از رابطه جنسی محافظت‌نشده از قرص‌های اورژانسی پیشگیری از بارداری استفاده کنید.

قرص های اورژانسی پیشگیری از بارداری با قرص سقط جنین متفاوت است. اگر در حال حاضر باردار هستید، قرص‌های پیشگیری از بارداری اورژانسی بارداری شما را متوقف نمی‌کند و به آن آسیب نمی‌رساند.

پیشگیری اورژانسی از بارداری را “قرص صبح-بعد ” نیز می‌نامند، اما برای مصرف آن لازم نیست تا صبح بعد از رابطه جنسی محافظت‌نشده صبر کنید.

منظور ما از روش پیشگیری اورژانسی از بارداری روشی برایجلوگیری منظم از بارداری نیست. با پزشک یا پرستار خود درمورد روش‌های کنترل بارداری برای کمک به جلوگیری از بارداری صحبت کنید. تقریباً نیمی از تمام حاملگی‌ها در ایالات متحده برنامه‌یزی‌نشده است.

چه نوع قرص های اورژانسی پیشگیری از بارداری موجود است؟

در ایالات متحده، دو نوع قرص اورژانسی مورد تایید FDA برای پیشگیری از بارداری موجود است: ۲

 • ella® (اولیپریستال استات)
 • Plan B One-Step: ® Plan B One-Step® چندین نسخه عمومی دارد. برخی از نسخه‌های عمومی رایج عبارتند از
 • AfterPill™،
 • My Way®،
 • Next Choice One Dose™،
 • و Take Action™.

بارداری

Photo by Andre Furtado from Pexels

قرص های اورژانسی پیشگیری از بارداری چگونه از بارداری جلوگیری می کنند؟

تحقیقات نشان می‌دهد که قرص‌های اورژانسی پیشگیری از بارداری بیشتر با جلوگیری یا به تاخیر انداختن تخمک‌گذاری (آزاد شدن تخمک از تخمدان) عمل می‌کنند. اگر قبلاً تخمک‌گذاری اتفاق افتاده باشد، پیشگیری اورژانسی از بارداری ممکن است از لقاح تخمک توسط اسپرم جلوگیری کند. اگر تخمک بارور شده و در رحم شما کاشته شده باشد (باردار باشید)، قرص‌های اورژانسی پیشگیری از بارداری، بارداری شما را متوقف نمی‌کنند و به آن آسیب نمی‌رسانند.

چه زمانی باید به استفاده از قرص های اورژانسی پیشگیری از بارداری استفاده کنم؟

در صورت داشتن رابطه جنسی و موارد زیر، از روش پیشگیری اورزانسی از بارداری استفاده کنید:

 • از روش‌های پیشگیری از بارداری استفاده نکرده‌اید
 • فکر می‌کنید روش شما برای پیشگیری از بارداری کار نمی‌کند (لیست را در بخش بعدی ببینید)

توجه داشته باشید که از پزشک خود نسخه‌ای برای قرص‌های اورژانسی پیشگیری از بارداری بخواهید، یا در صورت نیاز، نوعی قرص ضدبارداری اورژانسی را در خانه یا همراه خود داشته باشید.

“شکست” یا درست کار نکردن روش پیشگیری از بارداری به چه معناست؟

بسته به روشی که برای ئیشگیری از بارداری استفاده می‌کنید، درست کار نکردن به معنای چیزهای متفاوتی است.

روش پیشگیری از بارداری: روش طبیعی

 • میزان و نرخ شکست روش (بر اساس تعداد حاملگی در هر ۱۰۰ زن در سال): از هر ۱۰۰ زن ۲۴ نفر باردار می‌شوند.
 • مثالی از شرایطی که کارآمدی روش شما را کاهش می‌دهد: شما در روزهای باروری سیکل خود رابطه جنسی دارید و از روش دیگر پیشگیری از بارداری (مانند کاندوم یا اسپرم‌کش) استفاده نمی‌کنید.

روش پیشگیری از بارداری: کلاهک دهانه رحم

 • میزان و نرخ شکست روش (بر اساس تعداد حاملگی در هر ۱۰۰ زن در سال): از هر ۱۰۰ زن ۲۳ نفر باردار می‌شوند (زنانی که زایمان داشته‌اند). از هر ۱۰۰ زن ۱۳ نفر باردار می‌شوند (زنانی که زایمان نداشته‌اند).
 • مثالی از شرایطی که کارآمدی روش شما را کاهش می‌دهد: کلاهک از دهانه رحم بیرون می‌لغزد یا در کلاهک پارگی/سوراخ دارد. با اسپرم‌کش استفاده نمی‌شود.

روش پیشگیری از بارداری: کاندوم مردانه

 • میزان و نرخ شکست روش (بر اساس تعداد حاملگی در هر ۱۰۰ زن در سال): از هر ۱۰۰ زن ۱۸ زن باردار می‌شوند.
 • مثالی از شرایطی که کارآمدی روش شما را کاهش می‌دهد: در هر زمانی در طول رابطه جنسی پاره می‌شود.

روش پیشگیری از بارداری: دیافراگم با اسپرم کش

 • میزان و نرخ شکست روش (بر اساس تعداد حاملگی در هر ۱۰۰ زن در سال): از هر ۱۰۰ زن ۱۲ نفر باردار می‌شوند
 • مثالی از شرایطی که کارآمدی روش شما را کاهش می‌دهد: از جای خود می‌لغزد یا دارای پارگی یا سوراخ است. همراه با اسپرم کش استفاده نمی‌شود.

روش پیشگیری از بارداری: قرص‌های هورمونی ضدبارداری

 • میزان و نرخ شکست روش (بر اساس تعداد حاملگی در هر ۱۰۰ زن در سال): از هر ۱۰۰ زن ۹ نفر باردار می‌شوند
 • مثالی از شرایطی که کارآمدی روش شما را کاهش می‌دهد: طبق دستور هر روز یک قرص مصرف نمی‌کنید

روش پیشگیری از بارداری: حلقه واژن

 • میزان و نرخ شکست روش (بر اساس تعداد حاملگی در هر ۱۰۰ زن در سال): از هر ۱۰۰ زن ۹ نفر باردار می‌شوند
 • مثالی از شرایطی که کارآمدی روش شما را کاهش می‌دهد: شما در طول ماه آن را خیلی دیر می‌گذارید یا خیلی زود بیرون می‌آورید

روش پیشگیری از بارداری: پچ کنترل بارداری

 • میزان و نرخ شکست روش (بر اساس تعداد حاملگی در هر ۱۰۰ زن در سال): از هر ۱۰۰ زن ۹ نفر باردار می‌شوند
 • مثالی از شرایطی که کارآمدی روش شما را کاهش می‌دهد: شما در طول ماه آن را خیلی دیر استفاه می کنید یا خیلی زود در می‌آورید یا به درستی به پوستتان نمی‌چسبد.

روش پیشگیری از بارداری: آمپول هورمونی ضدبارداری

 • میزان و نرخ شکست روش (بر اساس تعداد حاملگی در هر ۱۰۰ زن در سال): از هر ۱۰۰ زن ۶ نفر باردار می‌شوند.
 • مثالی از شرایطی که کارآمدی روش شما را کاهش می‌دهد: شما برای درافت آمپول بیش از دو هفته تاخیر دارید.

روش پیشگیری از بارداری: دستگاه داخل رحمی (IUD)

 • میزان و نرخ شکست روش (بر اساس تعداد حاملگی در هر ۱۰۰ زن در سال): از هر ۱۰۰ زن کمتر از ۱ نفر باردار می‌شوند.
 • مثالی از شرایطی که کارآمدی روش شما را کاهش می‌دهد: قبل از اینکه برای برداشتن آن آماده باشید بیرون می‌آید.

روش پیشگیری از بارداری: میله قابل کاشت

 • میزان و نرخ شکست روش (بر اساس تعداد حاملگی در هر ۱۰۰ زن در سال): از هر ۱۰۰ زن کمتر از ۱ نفر باردار می‌شوند.
 • مثالی از شرایطی که کارآمدی روش شما را کاهش می‌دهد: میله به موقع برداشته یا تعویض نمی‌شود (تا سه سال پس از قرار دادن آن در بازو)

قرص اورژانسی

Photo by cottonbro from Pexels

بعد از رابطه جنسی محافظت‌نشده چه زمانی باید از قرص های اورژانسی پیشگیری از بارداری استفاده کنم؟

پیشگیری اورزانسی از بارداری زمانی بهترین نتیجه را دارد که در اسرع وقت بعد از رابطه جنسی محافظت‌نشده از آن استفاده کنید. اگر نمی‌توانید فورا آن را مصرف کنید، پیشگیری اورژانسی از بارداری همچنان می‌تواند برای جلوگیری از بارداری موثر باشد، اگر حداکثر سه تا پنج روز پس از رابطه جنسی محافظت‌نشده مصرف شود. بعد از این مدت، اثربخشی روش بستگی به نوع روش پیشگیری اورژانسی دارد.

 • Plan B One-Step® یا نسخه‌های عمومی آن را در اسرع وقت در عرض سه روز (یا ۷۲ ساعت) پس از رابطه جنسی محافظت‌نشده مصرف کنید.
 • برای نسخه دو دوز (Next Choice®، قرص LNG 0.75 میلی‌گرم)، یک قرص را در اسرع وقت ظرف ۳ روز و قرص دوم را ۱۲ ساعت بعد مصرف کنید.
 • ella® (اولیپریستال استات) را در اسرع وقت ظرف پنج روز (یا ۱۲۰ ساعت) پس از رابطه جنسی محافظت‌نشده مصرف کنید.

آیا پیشگیری اورژانسی از بارداری عوارض دارد؟

بله، اما عوارض جانبی آن به‌ندرت جدی است. عوارض جانبی برای هر زن متفاوت است و ممکن است شامل موارد زیر باشد:

این عوارض جانبی معمولاً خفیف هستند و طولانی نیستند. همچنین قاعدگی بعدی شما ممکن است زود یا دیر شود و ممکن است لکه‌بینی داشته باشید (خونریزی خفیفی که بین دوره‌های قاعدگی اتفاق می‌افتد).

آیا وزن بدن بر عملکرد روش‌ های پیشگیری اضطراری از بارداری تأثیر می گذارد؟

شاید. تحقیقات مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها نشان می‌دهد که قرص‌های اورژانسی پیشگیری از بارداری ممکن است به همان اندازه که برای زنانی که چاق نیستند موثراست برای زنان چاق (با شاخص توده بدنی یا BMI برابر با ۳۰ یا بیشتر) از بارداری جلوگیری نمی‌کند.

اگر BMI شما بیشتر از ۳۰ است، با پزشک یا پرستار خود درمورد خطر و گزینه‌های خود برای پیشگیری اورژانسی از بارداری صحبت کنید.

آیا می توانم از قرص‌های ورژانسی به عنوان روش منظم پیشگیری از بارداری استفاده کنم؟

خیر. از Plan B One-Step® یا ella® به عنوان روش معمول خود برای پیشگیری از بارداری استفاده نکنید. بسیاری از انواع دیگر روش‌های پیشگیری از بارداری تاییدشده توسط FDA، در صورت استفاده صحیح، در پیشگیری از بارداری بسیار بهتر از قرص‌های اورژانسی هستند و معمولا هزینه کمتری دارند.

همچنین، درست است که قرص‌های اورژانسی پیشگیری از بارداری برای استفاده اورژانسی ایمن هستند، اما به عنوان روش معمول پیشگیری از بارداری آزمایش و توسط FDA برای این منظور تایید نشده‌اند.

زنانی که از نظر جنسی فعال هستند باید برای جلوگیری از بارداری از روش‌های پیشگیری از بارداری استفاده کنند. اینکه بعد از مصرف قرص‌های اورژانسی از چه نوع روش معمول پیشگیری از بارداری می‌توانید استفاده کنید به نوع قرص اورژانسی که مصرف می‌کنید بستگی دارد.

اگر از ella® استفاده می‌کنید، حداقل تا پنج روز پس از مصرف ella از روش‌های پیشگیری از بارداری هورمونی (قرص، پچ، حلقه واژینال یا دستگاه داخل رحمی) استفاده نکنید. استفاده از این روش‌ها ممکن است باعث شود ella® موثر واقع نشود. به جای آن، تا زمان پریود بعدی از کاندوم، دیافراگم، اسفنج یا کلاه دهانه رحم استفاده کنید.
اگر از Plan B One-Step®  استفاده می‌کنید، می‌توانید فوراً استفاده از یک فرم منظم پیشگیری از بارداری را شروع کرده یا آن را ادامه دهید.

پیشگیری اورژانسی

Photo by RODNAE Productions from Pexels

آیا قرص های پیشگیری از بارداری اورژانسی بر قاعدگی بعدی من تأثیر می گذارد؟

شاید. بعد از مصرف یک قرص اورژانسی پیشگیری از بارداری، ممکن است قاعدگی بعدی شما دیر یا زود زودتر از حد معمول اتفاق بیفتد. اکثر زنان در عرض یک هفته پس از تاریخ مورد انتظار پریود می‌شوند. همچنین ممکن است پریود شما سنگین‌تر، سبک‌تر، لکه‌دار و کم و بیش دردناک‌تر از حد معمول باشد.

اگر بیش از یک هفته پس از انتظار پریود نشدید یا اگر فکر می‌کنید ممکن است بعد از مصرف قرص‌های اورژانسی پیشگیری از بارداری باردار شده باشید، برای اطمینان از این موضوع تست بارداری بدهید.

آیا روش های اورژانسی پیشگیری از بارداری در برابر عفونت های مقاربتی محافظت ایجاد می کنند؟

خیر. روش‌های اورژانسی پیشگیری از بارداری از شما در برابر بیماری‌های مقاربتی محافظت نمی‌کنند. برای کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های مقاربتی از کاندوم استفاده کنید.


ترجمه اختصاصی توسط مجله قرمز

منبع:

office on women’s health, Emergency contraception, Page last updated: April 23, 2019