این روزها همه نگران جهش های ویروس کرونا هستیم. ویروسها دائماً از طریق جهش، تغییر میکنند و انتظار میرود که انواع جدیدی از ویروس‌ها نیز در آینده بروز و ظهور پیدا کنند. گاهی اوقات انواع جدیدی ظاهر میشوند و ناپدید میشوند. در برخی جهش‌ها نیز، انواع جدید همچنان پابرجا هستند. در طول همه‌گیری کرونا انواع متعددی از ویروس که باعث این بیماری می‌شوند در ایالات متحده و در سراسر جهان ردیابی میشوند.

نکات مهمی که باید درباره این ویروس بدانید:

۱. انواع جدیدی از این ویروس در آینده رخ خواهند داد. بهترین راه برای کند کردن ظهور انواع جدید، کاهش انتشار عفونت با اتخاذ تدابیری برای محافظت از خود و در صورت وجود، دریافت واکسن کرونا است.

۲. واکسنها شما را از بیماری، بستری شدن یا مرگ بر اثر کرونا محافظت می‌کنند.

۳. همه آزمایشهای کرونا میتوانند همه انواع را به عنوان کرونا شناسایی کنند، اما به شما نمی‌گویند که کدام نوع را دارید.

واکسن‌ها

 • واکسنهای کرونا که از سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) مجوز دارند در برابر نوع دلتا و سایر انواع شناختهشده حافظت ایجاد میکنند.
 • این واکسنها در جلوگیری از ابتلا به کرونا، بیماری شدید و مرگ افراد موثر هستند.
 • احتمال انتقال ویروس توسط افرادی که واکسینه شدهاند نیز کمتر است.
 • ما نمیدانیم که واکسنها تا چه اندازه در برابر انواع جدیدی از ویروس کرونا که ممکن است در آینده ظهور کنند موثر خواهد بود.

علائم

 • اکثر جهش های ویروس کرونا علائم مشابهی را ایجاد میکنند.
 • برخی از انواع این ویروس ممکن است باعث بیماری و مرگ بیشتر افراد شوند، مانند نوع آلفا و نوع دلتا.

آزمایش کرونا

 • همه آزمایش‌های شناسایی کرونا برای همه انواع جهش‌های این ویروس کار میکنند، اما این آزمایش‌ها به شما نمیگویند که کدام نوع را دارید.
 • با ظهور انواع جدید این ویروس، دانشمندان به ارزیابی عملکرد آزمایشها نیز ادامه میدهند.

جهش های ویروس کرونا

Photo by Edward Jenner from Pexels

آیا استفاده از ماسک‌ در مقابل همه جهش های ویروس کرونا مؤثر است؟

 • استفاده از ماسک یکی از راههای کاهش انتشار نوع دلتا و انواع دیگر ویروس کرونا است.
 • افرادی که به طور کامل واکسینه نشدهاند باید در مکان‌های سربسته و در مکانهای عمومی از ماسک استفاده کنند. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در آمریکا (CDC) توصیه میکند افرادی که کاملاً واکسینه شدهاند نیز باید در مکان‌های سربسته که در مناطق قرمز (انتقال بالای ویروس) و نارنجی ( انتقال متوسط ویروس) هستند از ماسک استفاده کنند.
 • اگر سیستم ایمنی بدن شما ضعیف است یا اگر به دلیل سن یا بیماری زمینهای در معرض خطر ابتلا به بیماری با شدت بالا قرار دارید یا اگر فردی در خانواده شما به دلیل سیستم ایمنی ضعیف در معرض ابتلا به کرونا با شدت بالا است یا همه افراد خانواده‌تان واکسینه نشده‌اند، استفاده از ماسک بسیار مهم است. اگر این موارد درمورد شما یا خانواده شما صدق میکند، بهتر است صرف نظر از رنگ منطقه زندگی خود (میزان انتقال ویروس در منطقه زندگیتان) از ماسک استفاده کنید.
 • اگر بیماری دارید یا از داروهایی استفاده میکنید که سیستم ایمنی بدن شما را تضعیف میکند، ممکن است حتی در صورت واکسیناسیون کامل حافظت در برابر ویروس ایجاد نشود. شما باید تمام اقدامات احتیاطی توصیهشده برای افراد واکسینهنشده را ادامه دهید مگر اینکه توسط پزشک‌تان توصیه دیگری به شما بشود.
 • افرادی که واکسینه نشدهاند، باید اقدامات حفاظتی از خود را ادامه دهند.

جهش های ویروس کرونا (کووید ۱۹)

دانشمندان همه جهش های ویروس کرونا را رصد می‌کنند اما ممکن است برخی از آنها را بر اساس سهولت انتشار، شدت علائم و نحوه درمان به عنوان انواع مهم‌تر و با نگرانی یا پیامد بالاتر طبقهبندی کنند.

به نظر میرسد برخی از انواع مختلف این ویروس، راحتتر و سریعتر از انواع دیگر پخش میشوند، که ممکن است منجر به ابتلای افراد بیشتری به کووید ۱۹ شود. افزایش تعداد موارد ابتلا، فشار بیشتری بر پزشکان و پرستاران وارد میکند و منجر به بستری شدن و مرگومیر بیشتر میشود.

نوع آلفا با کد شناسایی B.1.1.7

 • اولین مورد شناسایی‌شده: انگلستان
 • سرعت انتشار: بسیار سریعتر از انواع دیگر پخش میشود
 • میزان شدت بیماری و مرگ: ممکن است بهطور بالقوه باعث بیماری و مرگ بیشتر افراد شود.
 • واکسن: واکسنهای مجاز در حال حاضر بر ضد این نوع عمل میکنند. مقداری پیشروی عفونت در افراد کاملاً واکسینهشده پیش‌بینی میشود اما نادر است. همه واکسنها بهویژه در برابر بیماریهای شدید، بستری شدن در بیمارستان و مرگ موثر هستند.
 • درمان‌ها: درمان‌ها در برابر این نوع ویروس موثر هستند.

نوع بتا با کد شناسایی B.1.351

 • اولین مورد شناسایی‌شده: آفریقای جنوبی
 • سرعت انتشار: ممکن است سریعتر از انواع دیگر پخش شود.
 • میزان شدت بیماری و مرگ: دادههای فعلی، بیماری شدیدتر یا مرگ بیشتر از انواع دیگر را نشان نمیدهد.
 • واکسن: واکسنهای مجاز در حال حاضر بر ضد این نوع عمل میکنند. مقداری پیشروی عفونت در افراد کاملاً واکسینهشده پیش‌بینی میشود اما نادر است. همه واکسنها بهویژه در برابر بیماریهای شدید، بستری شدن در بیمارستان و مرگ موثر هستند.
 • درمانها: برخی از درمانهای پادتن تک‌دودمانی (monoclonal antibody) در برابر این نوع اثرگذاری کمتری دارند.

نوع گاما با کد شناسایی P.1

 • اولین موارد شناسایی‌شده: ژاپن / برزیل
 • سرعت انتشار: سریعتر از انواع دیگر پخش میشود
 • شدت بیماری و مرگ: دادههای فعلی، شدت بیماری یا مرگ بیشتر از انواع دیگر را نشان نمیدهد.
 • واکسن: واکسنهای مجاز در حال حاضر بر ضد این نوع عمل میکنند. مقداری پیشروی عفونت در افراد کاملاً واکسینهشده پیش‌بینی میشود اما نادر است. همه واکسنها بهویژه در برابر بیماریهای شدید، بستری شدن در بیمارستان و مرگ موثر هستند.
 • درمانها: برخی از درمانهای پادتن تک‌دودمانی (monoclonal antibody) در برابر این نوع اثرگذاری کمتری دارند.

نوع دلتا با کد B.1.617.2

 • اولین موارد شناسایی‌شده: هند
 • سرعت انتشار: بسیار سریعتر از انواع دیگر پخش میشود.
 • شدت بیماری و مرگ: ممکن است باعث بیماری شدیدتری نسبت به سایر انواع شود.
 • واکسن: در نوع دلتا عفونت فقط در تعداد کمی از افرادی که به طور کامل واکسینه شدهاند اتفاق میافتد.مقداری پیشروی عفونت در افراد کاملاً واکسینهشده پیش‌بینی میشود اما نادر است. با این حال، شواهد اولیه نشان میدهد افرادی که کاملاً واکسینه شدهاند و به نوع دلتا مبتلا شده‌اند، میتوانند ویروس را به دیگران منتقل کنند. همه واکسنها بهویژه در برابر بیماریهای شدید، بستری شدن در بیمارستان و مرگ موثر هستند.
 • درمانها: برخی از درمانهای پادتن تک‌دودمانی (monoclonal antibody) در برابر این نوع اثرگذاری کمتری دارند.

اطلاعات بیشتر درباره جهش دلتا

نوع دلتا باعث عفونتهای بیشتری شده و سریعتر از انواع اولیه کرونا گسترش مییابد.

نوع دلتا نسبت به گونههای قبلی مسریتر است: می‌تواند بیش از دو برابر بیشتر باعث ایجاد عفونت شود.

برخی دادهها نشان میدهد نوع دلتا ممکن است باعث بیماری شدیدتری نسبت به گونههای قبلی در افراد واکسینهنشده شود. در دو مطالعه مختلف از کانادا و اسکاتلند، بیماران مبتلا به نوع دلتا بیشتر از بیماران آلوده به آلفا یا سویههای دیگر ویروس در بیمارستان بستری میشوند.

افراد واکسینهنشده بزرگترین نگرانی هستند: اگرچه پیشروی عفونت در افراد واکسینه‌شده نسبت به افراد واکسینه‌نشده بسیار کمتر اتفاق میافتد، اما افراد آلوده به نوع دلتا، از جمله افرادی که به طور کامل واکسینه شدهاند میتوانند آن را به دیگران منتقل کنند. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در آمریکا (CDC) به ارزیابی دادههای مربوط به اینکه آیا افراد کاملاً واکسینهشده که عفونتهای بدون علامت دارند هم میتوانند باعث انتقال ویروس شوند ادامه میدهد. با این حال، بیشترین خطر انتقال در میان افرادی است که واکسینه نشدهاند و احتمال ابتلا و انتقال ویروس درآنها بیشتر است.

افرادی که به طور کامل واکسینه شدهاند و دارای نوع عفونتهای دلتا هستند میتوانند ویروس را به دیگران منتقل کنند. با این حال، به نظر میرسد افراد واکسینهشده برای مدت کوتاهی ناقل هستند: انواع قبلی این ویروس معمولاً در بدن افراد واکسینهشده ویروس کمتری نسبت به افراد واکسینهنشده ایجاد میکرد. در مقابل، به نظر میرسد نوع دلتا همان مقدار یکسانی از ویروس را در افراد واکسینهنشده و به طور کامل واکسینهشده تولید می‌کند. با این حال، مانند سایر انواع، میزان ویروس تولیدشده توسط عفونتهای نوع دلتا در افرادی که کاملاً واکسینه شدهاند سریعتر از افراد واکسینهنشده کاهش مییابد. این بدان معناست که افرادی که به طور کامل واکسینه شده‌اند نسبت به افراد واکسینهنشده برای مدت کمتری ناقل هستند.

واکسن‌ها برای مقابله با جهش دلتا

 • واکسنها در ایالات متحده بسیار موثر هستند، از جمله در برابر نوع دلتا.
 • واکسنهای کرونای مجاز در ایالات متحده در جلوگیری از بیماریهای شدید و مرگ، از جمله در برابر نوع دلتا، بسیار مثر هستند. اما این واکسن‌ها به صورت صددر‌صد موثر نیستند و برخی از افرادی که به طور کامل واکسینه شده‌اند نیز دچار عفونت و بیماری می شوند. در چنین افرادی، واکسن هنوز هم از آنها در برابر بیماری جدی و مرگ محافظت میکند.

ماسک و کرونا

Photo by Anna Shvets from Pexels

ماسک برای مقابله با جهش دلتا

 • با توجه به آنچه درمورد نوع دلتا اثربخشی واکسن و تعداد افرادی که واکسن زده‌اند میدانیم، راهکارهای پیشگیری لایهای مانند استفاده از ماسک برای کاهش انتقال این نوع از ویروس کرونا مورد نیاز است.
 • در حال حاضر، همان‌طور که سطح واکسیناسیون در سراسر کشور افزایش پیدا می‌کند، باید از تمام راهکارهای پیشگیری موجود، از جمله ماسک زدن در محیط‌های سربسته در مکانهای عمومی، نیز برای جلوگیری از انتقال و جلوگیری از پیشرفت همهگیری استفاده کنیم.
 • واکسنها نقش مهمی در محدود کردن شیوع ویروس و به حداقل رساندن شدت بیماری دارند. اگرچه واکسنها بسیار موثر هستند، اما کامل نیستند و احتمال عفونت وجود خواهد داشت. میلیونها آمریکایی واکسینه شدهاند و این تعداد رو به افزایش است. این بدان معناست که اگرچه خطر ابتلا به عفونت کم است، اما هنوز هم هزاران نفر از افرادی که به طور کامل واکسینه شده‌اند وجود خواهند داشت که بیمار می‌وند و بیماری را به دیگران نیز انتقال می‌دهند به ویژه با گسترش شدید نوع دلتا .تعداد کم واکسیناسیون در بسیاری از جوامع باعث افزایش سریع و گسترده در موارد مرتبط با نوع دلتا میشود که این امر احتمال ظهور انواع بیشتری را نیز افزایش میدهد.

ترجمه اختصاصی توسط مجله قرمز

منابع: سایت مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در آمریکا (CDC) ۱ و  ۲ .