جاده موفقیت ، برای هیچ کسی، هیچگاه جاده‌ای صاف و هموار نبوده نیست و نخواهد بود. اگر موفقیت را به یک جاده تشبیه نماییم همیشه موانعی در این راه وجود داشته دارند و خواهند داشت. همیشه کوههای سر به فلک کشیده‌ای هستند که باید از آنها بالا رفت، همیشه دره‌های عمیقی هستند که باید از آنها پایین آمد. این سختی‌های  طاقت‌فرسا،  گاهی باعث رسیدن شما به نقطه تسلیم می‌شوند. اما چه باید کرد؟

 هرگاه احساس کردید به پایان خط رسیده اید، این را به خاطر داشته باشید که آنچه در زندگی ارزشمند است، هرگز آسان به دست نمی‌آید پس به عقب بازنگردید و تسلیم سختی‌ها نشوید.

جاده موفقیت و موانع آن

در جاده موفقیت برای اینکه  سطح انگیزه خود را بالا نگه دارید این ۱۷ جمله را حتما مطالعه نمایید:

 1. خودتان را باور داشته باشید. به توانایی های خودتان ایمان داشته باشید.  هرگز بدون داشتن اعتماد به نفس منطقی و فروتنانه، امکان رسیدن به موفقیت و شادی وجود ندارد.___ Norman Vincent peal
 2. اگر می‌توانی رویای چیزی را در سر بپرورانی، پس می‌توانی به آن برسی. ____ Walt Disney
 3. جایی که خواسته و آرزویی باشد، راهی نیز پیدا خواهد شد. اگر نمی‌توانید دست از رویای چیزی بر دارید و شانس شما هم فقط یک در میلیون است، مهم نیست، انجامش دهید. دعا کنید که درهای بسته باز شود اما اگر نیاز شد پای خود را چهارچوب درب بگذراید و آنرا باز نگه دارید. ____Pauline Kael
 4. صبر نکنید برای زمان مناسب، هیچ زمانی کاملا مناسب نیست پس از همین‌جایی که هستید شروع کنید و با همین ابزاری که در دسترس دارید کارتان را آغاز نمایید، راه که افتادید خواهید دید ابزارهای بهتری هم بدست خواهید آورد. ____ George Herbert
 5. همیشه رو به جلو حرکت کنید. نایستید و در سفرتان توقف نداشته باشید،  اما مراقب آنچه پشت سر از خود به جا گذاشته‌اید نیز باشید. ____George Whitefield
 6. آینده متعلق به کسانی است که به زیبایی رویاهای خود اعتقاد دارند.____ Eleanor Roosevelt
 7. در جاده موفقیت ، ماه را هدف بگیرید اگر از آن را گم کنید ممکن است با یک ستاره اصابت کنید ___Clement Stone
 8. به خود ساعت نگاه نکنید به آنچه که انجام می‌دهد نگاه کنید یعنی حرکت بی وقفه____  Sam Levenson
 9. در جاده موفقیت ، مانع زیاد هست، کسانی که به شما تردید می‌کنند زیاد هستند، اشتباهات زیادی انجام می‌دهید. اما با سخت کوشی و پشتکار، این محدودیت ها از بین خواهند رفت.____Michael Phelps
 10. چشمهایتان را به آسمان بدوزید اما پاهایتان را بر زمین بگذارید.___ Theodore Roosevelt
 11. بالاتر از نشانه ها را نشانه بگیرید تا به آنها دست یابید. ___ Ralph Waldo Eremson
 12. تنها با حرکت دائم و رفتن به سوی اهداف بزرگتر است که می‌توانید زاویه‌ی حرکت خود را در جاده موفقیت حفظ نمایید. ____ Michael Korda
 13. همین امروز زندگی خود را تغییر دهید. بر سر آینده قمار نکنید همین اکنون عمل نمایید بدون تاخیر.___ Simon de Beauvoir
 14. به کسی که تسلیم نمی‌شود نمی‌توان آسیبی رساند. ____ Babe Ruth
 15. با همانی که داری شروع کن و همانی را که می‌توانی انجام بده. ____Arthur Ashe
 16. چرا باید به حرکت خود در جاده موفقیت برای رسیدن به رویاهایتان ادامه دهید؟ چون دیدن چهره افرادی که به شما می‌گفتند نمی‌توانی، بعد از اینکه دیدند توانستی، دیدنی ست. ___ Kevin Ngo
 17. فقط مکان و زمان است که دستخوش اتفاقات خواهد شد نه شما. پس تسلیم نشوید.____Harriet Beecher Stow

ترجمه اختصاصی مجله قرمز از مقاله Lynda Sweatt

منبع : Success