زبان انگلیسی در عصری که ما اکنون در آن زندگی می‌کنیم، یکی از مهارت‌های مورد نیاز است.  مهارت نوشتاری، گفتاری و مطالعه متن ها به زبان انگلیسی ، یکی از مواردی‌ست که باعث دسترسی  سریع‌تر، آسان‌تر و بیشتر فرد، به دنیای اطراف خواهد شد.

اینکه هر فردی بهتر بتواند افکار،  ایده ها و نیازمندیهای خودش را به این زبان انگلیسی توضیح دهد تا بتواند آنچه مدنظر دارد را راحت‌تر بدست آورد، خودش گویای لزوم کسب این مهارت است. زبان انگلیسی رایج ترین زبانی‌ست که در زمینه‌ی تجارت صحبت می‌شود در نتیجه داشتن مهارت لازم در زبان انگلیسی یک امر ضروری محسوب می‌شود تا هر شخصی از همان سنین پایین بتواند در سطوح مختلف تجاری فعالیت داشته باشد.

ممکن است شما بعنوان والدین که در حال خواندن این متن هستید این شانس را نداشتید که در زمان کودکی خود آموزش زبان انگلیسی را شروع کنید اما می‌توانید این شانس را به فرزند خود بدهید. راههای بسیاری برای آموزش زبان به کودکان وجود دارد اما یکی از تاثیرگذارترین روش ها از طریق سوالات چهار گزینه‌ای هدفمند است که به کودک اجازه می‌دهد به طریقی خلاقانه وارد فاز یادگیری زبان شود.

هر چند آموزش در مقطع ابتدایی در مدرسه به کودکان این امکان را می‌دهد تا با بخش های مختلف زبان انگلیسی آشنا شوند مثلا فعل چیست یا فاعل کدام است و چگونه در جمله قرار می‌گیرد و غیره… از طرفی انواع دیکشنری‌ها و کتابهای درک مطلب نیز به پروسه‌ی آموزش زبان انگلیسی کمک می‌کند،  اما در روش سوالات چهار گزینه‌ای هدفمند سعی بر این است که همه‌ی موارد همزمان به کار گرفته شوند طوریکه همزمان هم اصول گرامر ، هم املای صحیح و هم کاربرد درست کلمات در صحبت کردن را در بردارد.

سوالات چهار گزینه‌ای هدفمند طوری طراحی شده اند که کودک را برای حل سوال علاقه مند می‌سازد و این امر به طور ناخودآگاه باعث یادگیری بهتر کودک می‌شود. این یک روش متفاوت نسبت به سایر روشها می‌باشد.  در زیر چند نمونه از سوالات چهار گزینه‌ای هدفمند آمده است با نگاهی به آنها متوجه میشویم یافتن پاسخ صحیح در واقع باعث درگیر شدن کودک برای حل مسئله می‌شود بدون اینکه کودک حس تکلیف و درس و مدرسه داشته باشد.

در روش سوالات چهار گزینه‌ای هدفمند، هماطور که گفته شد تاکید بر روی  واژه‌ها، املای صحیح هر واژه به خصوص کلماتی که از نظر تلفظ یکسان هستند اما از نظر نوشتاری باهم تفاوت دارند و یا واژه‌هایی که چندین معنای مختلف دارند نیز می‌باشد.

آموزش هدفمند زبان انگلیسی

 • چند نمونه از سوالات چهار گزینه‌ای هدفمند در بخش اصطلاحات زبان انگلیسی

از اصطلاحات شروع می‌کنیم. در ابتدا اصطلاح انگلیسی مورد نظر نوشته شده و در ذیل آن چهار گزینه بعنوان پاسخ در نظر گرفته شده که کودک بایستی پاسخ صحیح را از این چهار گزینه پیدا کند.

 • اصطلاح اول : Hands on a platter  

چهار پاسخ :

 Hand holding a plate

الف ) دستی که یک بشقابی را نگه داشته  

The hand is like a plate  

ب) دستی که شبیه به بشقاب است

To obtain something easily without any effort  

ج) دستیابی به چیزی بدون تلاش سخت و جانکاه

Hand and plate go together  

د) دست و بشقاب هر دو باهم

 

 •   پاسخ صحیح : شماره ج

 

 • اصطلاح دوم : wash your hands of

چهار پاسخ :

To rub your hands

الف) مالش دادن دستها

To abandon something you were doing midway

ب) رها کردن کاری به صورت نیمه کاره

Washing hands

ج) شستشوی دستها

To rinse your hands

د) پاک کردن و آبکشی دستها

 • پاسخ صحیح : شماره ب

 

 • اصطلاح سوم : Hand in glove

 چهار پاسخ :

To work in close association for a bad cause

الف ) از روی ناچاری با کسی کار کردن

Removing the glove from the hand

ب) کندن دستکش از دست

Stuffing the hand in the glove

ج) پوشانیدن دست در دستکش

To hand over the glove  

د) دست دادن از روی دستکش

 • پاسخ صحیح : شماره الف

 

 • اصطلاح چهارم: To have your hands full

چهار پاسخ :

To have a lot of work

الف) داشتن یک عالمه کار

 To be able to fly

ب) قادر به پرواز بودن

Filling up your pockets

ج) پر کردن جیب

To clean your hand

تمیز کردن دست

 • پاسخ صحیح : شماره الف

 

 • اصطلاح پنجم : like the back of one’s hand

چهار پاسخ :

To place the hands one behind the other

الف) قرار دادن دستها یکی پشت دیگری

To like somebody’s hands

ب) دستهای یک نفر را دوست داشتن

To know something very well

ج) چیزی را خیلی خوب دانستن و فهمیدن

To tie the hands behind the back

د) مشت کردن دستها در پشت

 • پاسخ صحیح : شماره ج

 

 • اصطلاح ششم : to have the upper hand

چهار پاسخ:

To lift your hand

الف) کشیدن دست

To have an advantage

ب) داشتن یک مزیت یا برتری

To shake someone’s hand

ج) دست دادن با کسی

To clasp hands

د) چفت کردن دستها

 • پاسخ صحیح : شماره ب

 

 • سوالات چهار گزینه‌ای هدفمند در بخش جمله سازی

روش دیگر سوالات چهار گزینه‌ای هدفمند، پر کردن جای خالی در یک جمله با واژه مناسب است. در این روش بر روی معنای واژه‌ها و املای صحیح آنها تمرکز می‌شود. در زیر چند نمونه مثال آورده شده که کودک باید بررسی کند از بین چهار واژه‌ی ذکر شده، کدامیک مناسب جای خالی در هر جمله هستند.

 • جمله شماره یک :

William Shakespeare was created many famous plays, William Shakespeare was a famous……?

Playwright

Play writer

Writer

Story writer

 • پاسخ صحیح: play writer

 

 • جمله شماره دو :

The flight was not delayed the plane took off on …….  ?

Time

Early

Before time

Schedule

 • پاسخ صحیح : Time

 

 • جمله شماره سه :

There are no candies in the jar, the candy jar is…….?

Empty

Candy less

Nil

Vacant

 • پاسخ صحیح :Empty

 

 • جمله شماره چهار:

It’s good to be on time. It’s always good to follow……?

Time

Punctuality

Schedule

Timely schedule

 • پاسخ صحیح : Punctuality

 

 • جمله شماره پنج:

The signpost was unable to be seen in the fog. The signpost was not ……….. in the fog.

Visible

Noticeable

Recognizable

Display

 • پاسخ صحیح : Visible

 • سوالات چهار گزینه‌ای هدفمند در بخش معنای استعاره‌ای:

روش بعدی یادگیری زبان انگلیسی از طریق سوالات چهار گزینه‌ای هدفمند از طریق استعاره ها است. در این روش قصد داریم معنای باطنی استعاره را پیدا کنیم که با معنای ظاهری آن متفاوت است.

 

بعنوان مثال  استعاره  Broken heart  (قلب شکسته) دارای کدام بار معنایی ست؟

Heart breaks into two

الف) قلبی که به دو قسمت شکسته شده

Heart stops functioning

ب) قلبی که از کار کردن افتاده

 Split in the heart

ج ) شکاف در قلب

To feel hurt and sad

د) احساس غم و ناراحتی

 • پاسخ صحیح : شماره د

ترجمه اختصاصی مجله قرمز

منبع : Kidsworldfun