تاریخ دقیق روز کارمند سال 1402


تاریخ روز کارمند امسال,روز کارمند چندمه و چه روزی است

در تقویم ایران، چهارمین روز از شهریور ماه را روز کارمند نامگذری کرده اند تا از خدمتگزاران این سرزمین، تجلیل شود. در این مطلب قصد داریم تاریخ دقیق روز کارمند ۱۴۰۲ را در تقویم شمسی، میلادی و قمری ذکر کنیم. با مجله قرمز همراه باشید.


تاریخ دقیق روز کارمند ۱۴۰۲ در تقویم شمسی چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز کارمند ۱۴۰۲ در تقویم شمسی مصادف است با:

شنبه، ۴ شهریور ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۶/۰۴


تاریخ دقیق روز کارمند در تقویم میلادی امسال چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز کارمند در تقویم میلادی مصادف است با:

Saturday, August 26, 2023

۲۰۲۳-۰۸-۲۶


تاریخ دقیق روز کارمند در تقویم قمری چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز کارمند در تقویم قمری مصادف است با:

السبت، ۹ صفر ۱۴۴۵

۱۴۴۵/۰۲/۰۹