تاریخ دقیق روز کتاب و کتاب خوانی سال 1401


تاریخ روز کتاب و کتاب خوانی امسال,روز کتاب و کتاب خوانی چندمه و چه روزی است

در تقویم ایران، هفته ای تحت عنوان کتاب و کتاب خوانی نامگذاری شده است تا موجب تقویت فرهنگ کتاب خوانی و افزایش سطح آگهی افراد جامعه شود. در این مطلب قصد داریم تاریخ دقیق روز کتاب و کتاب خوانی ۱۴۰۱ را در تقویم شمسی، میلادی و قمری ذکر کنیم. با مجله قرمز همراه باشید.


تاریخ دقیق روز کتاب و کتاب خوانی ۱۴۰۱ در تقویم شمسی چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز کتاب و کتاب خوانی ۱۴۰۱ در تقویم شمسی مصادف است با:

سه شنبه، ۲۴ آبان ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۸/۲۴


تاریخ دقیق روز کتاب و کتاب خوانی در تقویم میلادی امسال چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز کتاب و کتاب خوانی در تقویم میلادی مصادف است با:

Tuesday, November 15, 2022

۲۰۲۲-۱۱-۱۵


تاریخ دقیق روز کتاب و کتاب خوانی در تقویم قمری چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز کتاب و کتاب خوانی در تقویم قمری مصادف است با:

الثلاثاء، ۲۰ ربیع‌الثانی ۱۴۴۴

۱۴۴۴/۰۴/۲۰