در این مطلب، به بررسی چند روش موسیقی درمانی، در زمینه ی علوم شناختی و با در نظر گرفتن اهداف شناختی پرداخته می‌شود. در ادامه، هفت روش موسیقی درمانی در این حیطه معرفی و توضیحات مختصری درباره ی هریک داده می‌شود.

از واسطه ها و ابزار های موسیقایی زیادی برای رسیدن به اهداف مطلوب در زمینه ی شناختی (برای مثال، بهبود حافظه، افزایش تمرکز، مهارت های عملکردی یا اجرایی مربوطه) می‌توان استفاده کرد. در روش ها یا تکنیک های موسیقی درمانی، که مربوط به بهبود مهارت های شناختی هستند، ۴ حیطه مورد توجه قرار گرفته و بهبود در آن ها حاصل می‌شود. این چهار حیطه عبارتند از: تمرکز، درک شنیداری و یکپارچگی حسّی، حافظه، عملکرد اجرایی.

معرفی چند روش موسیقی درمانی در زمینه ی شناختی

در این قسمت، هفت روش موسیقی درمانی برای بهبود در زمینه های شناختی معرفی می‌گردد.

روش موسیقی درمانی اوّل- مهارت در گرایش های حسّی  از طریق موسیقی(MSOT): در این روش موسیقی درمانی، از موسیقی زنده یا ضبط شده استفاده می‌شود تا واکنش های فرد نسبت به زمان، مکان و اشخاص بهبود پیدا کند. در موارد پیشرفته تر، این روش شامل مشارکت فعال در تمرینات موسیقایی ساده می‌شود تا میزان چالاکی افزایش یابد و مراقبت های اساسیِ تمرکزی- با تاکید بر کیفیت، نه کمّیت- آموزش داده شود.

روش موسیقی درمانی دوّم- مهارت در کنترل تمرکز از طریق موسیقی(MACT): این روش موسیقی درمانی، شامل تمرینات فعالِ موسیقایی است که در آن از بدیهه گویی ها و کارها و اجراهای موسیقی بدون برنامه ریزی قبلی، استفاده می‌شود. در این فعالیت ها، واکنش هایی متفاوت به هر یک از ابزارآلات موسیقی باید داده شود.

معرفی چند روش موسیقی درمانی

روش موسیقی درمانی سوّم- روش تغافل به وسیله ی موسیقی(MNT): این روش موسیقی درمانی، شامل تمرین های اجرایی و اکتیو به وسیله ی ابزارآلات موسیقی، با در نظر گرفتن سرعت نواختن، مدت زمان و ریتم آن است. در این روش، از ترکیب ویژه ای از ابزارآلات موسیقی استفاده می‌شود تا تمرکز درمان بر روی نواحیِ کمتر توجه شده افزایش یابد و آن ناحیه ها فعال شوند. این روش، ممکن است شامل گوش دادن به موسیقی های تکراری هم باشد تا نیمکره های مغز را تحریک به واکنش کند.

روش موسیقی درمانی چهارم- روش درک شنیداری (APT): در این روش موسیقی درمانی، از تمرینات موسیقی برای تشخیص دادن عنصرهای مختلف صوت، مانند زمان، سرعت، کیفیت، زیر و بمی، الگو های ریتمیک و همچنین صداهای گفتاری استفاده می‌گردد. گرد هم آوردن انواع احساس های مختلف مانند قوه ی بصری، لامسه و ورودی های حرکتی در حین انجام این تمرینات موسیقی استفاده می‌شوند.

روش موسیقی درمانی پنجم- روش تقویت هوش و حافظه از طریق موسیقی (MMT): در این روش موسیقی درمانی، از تمرینات موسیقی برای رسیدن به انواع هدف های مربوط به حافظه استفاده می‌شود. فراخوانی اصوات یا کلمات آوازین با استفاده از موسیقی برای بهبود عملکرد انعکاس صدا در این روش استفاده می‌گردد. محرک های موسیقایی، به عنوان یک وسیله ی تحریکی یا الگوی حافظه ای در یک آهنگ، ریتم و یا سرود به کار می‌روند یا اینکه برای تسهیل یادگیریِ اطلاعات غیر موسیقایی- توسط سازماندهی اطلاعات در الگو های ساختاریِ موقتی- کاربرد دارند.

معرفی هفت روش موسیقی درمانی در حوزه ی علوم شناختی

روش موسیقی درمانی ششم- آموزش حافظه با در نظر گرفتن حالت روحی یا خلق و خو (AMMT): این روش موسیقی درمانی، در بر دارنده ی تکنیک های القاء حالت روحی به طور موسیقایی است تا حالت روحیِ سازگار با شرایط را برقرار نماید و در نتیجه یادآوری حافظه بهتر صورت گیرد و همچنین عملکرد حافظه (در یادگیری و یادآوری) و حالت روحی (خلق و خو) از طریق تحریک یک حالت عاطفی مثبت بهبود یابد.

روش موسیقی درمانی هفتم- مهارت عملکردی یا اجرایی موسیقی(MEFT): در این روش موسیقی درمانی، از تمرینات بدیهه سرایی یا بدیهه گویی و ترکیب بندی، به صورت فردی یا گروهی استفاده می‌شود تا مهارت های اجرایی و عملکردی، مثل سازماندهی، حل مساله، تصمیم گیری، استدلال و قوه ی ادراک تمرین شود.

ترجمه ی اختصاصی مجله ی قرمز

منبع: Music Handbook 2016

  • اگر این مطلب مورد علاقه ی شما بود، پیشنهاد می‌شود  این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.