راهنمای خرید ویپ

ویپ یا سیگار الکترونیک دستگاهی است که با حرارت دادن به یک مایع حاوی نیکوتین و طعم‌دهنده، بخار تولید می‌کند