جدید ترین عناوین خبری امروز
Registering new users is currently not allowed.
آرشیو سایت

برچسب: استفراغ شدید

ناراحتی گوارشی و نگاهی به تعاریف این ناخوشی درگیر کننده بدن

  • امین ظهورتبار
  • ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
  • ۱۵:۰۲
  • 0

ناراحتی گوارشی و به طور کل دستگاه گوارش که حالت تهوع و استفراغ شدید است، معمولاً بدون مقدمه و پیش آگهی و به صورت حاد شروع و با گذشت زمانی اندک بر شدت آن افزوده شده و بعد از مدت ...