حسادت چیست

حسادت واقعا چیست؟

اگر حسادت را به  هیولای درون، تشبیه کنیم می‌توان گفت این هیولا در همه ی ما وجود دارد و قادر