چیزی در درون همه‌ی ما وجود دارد به نام مقاومت درونی. این مقاومت درونی ست که سد راه شما برای حرفه‌ای شدن می‌گردد. شما برای رسیدن به نقطه‌ی حرفه‌ای شدن، باید بتوانید بر همین یک مانع یعنی بر مقاومت درونی تان، غلبه کنید.

ما دو تا زندگی داریم. یکی زندگی قبل از حرفه‌ای شدن و دیگری زندگی بعد از حرفه‌ای شدن. مقاومت درونی، بیشتر مایل به زندگی اول است و نسبت به زندگی حرفه‌ای ما حس نفرت دارد.

مقاومت درونی آنقدر از حرفه‌ای شدن شما متنفر است که با بهانه های مختلف سد راهتان می‌شود. باعث می‌شود یک نویسنده از میز کارش دور بماند.  یک طراح از محل انجام پروژه اش. این دشمن درونی، درون  هر شخصی است که قصد دارد تا در هر کاری، قدمی بردارد و باعث می‌شود هر رویایی را که در سر پرورانده‌اید ، به سرانجام نرسد.

 • مقاومت درونی از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ 

 

اغلب مردم دو تا زندگی دارند. یکی زندگی که در حال حاضر دارند و دیگری زندگی نکرده‎ی آنهاست که در ذهنشان است. و نیروی مقاومت درونی درست در وسط این دو زندگی ایستاده است.

مقاومت درونی

 • رویارویی با مقاومت درونی 

 

 • – مقاومت درونی چیزی نیست که بتوان به سادگی آن را دید.  نمی‌توان آنرا لمس کرد یا شنید یا بو کشید. اما می‌توان آنرا حس کرد. وقتهایی که مصمم به انجام یک کار هستیم،  این مقاومت درونی شبیه یک میدان انرژی مقاومت کننده، در برابر ما حس می‌شود.  یک جور نیروی مقابله گر در برابر ماست که نسبت به نیروی قصد ما واکنش نشان می‌دهد.  هدفش این است ما را به بیرون پرتاب کند تا وارد زمان و مکان کار نشویم.  هدفی این است حواس ما را به هر طریقی که می‌تواند پرت می‌کند. برایمان به هر روشی شده مانع تراشی می‌کند تا ما دست به انجام کار مورد نظرمان نزنیم.

 

 • – اگر به معنای واقعی کلمه، مقاومت را درک نمایید آنگاه لیاقت رسیدن به هر آنچه در سر دارید را خواهید داشت.

 

 • – یک هنرمند هوشیار، در مواجه شدن با نیروی مقاومت درونی‌اش، باید به شدت سخت‌گیر باشد. هم با خودش هم با دیگران.

 

 • – بهترین خدمتی که یک هنرمند می‌تواند به دیگران انجام دهد این است که برای خودش و دیگران، الهام بخش مبارزه با نیروی مقاومت درونی باشد.

 

 • – مسئولیت مقابله با نیروی مقاومت درونی، در دست خود شماست. تمام کاری که باید انجام دهید این است که باور کنید چنین نیروی وجود دارد

 

 • نکاتی در مورد هنر مقابله با نیروی مقاومت برای نویسندگان 

 

 • – اگر شما یک نویسنده‌اید و قصد دارید چیزی را بنویسید، مسئله‌ی اصلی این نیست که چه چیزی می‌خواهید بنویسید. موضوع کتاب شما سخت نیست، سختی کار اینجاست که باید بنشینید و بنویسید.

 

 

 • – نیروی مقاومت درونی، برای یک هنرمند آنقدر زیاد است که جالب است بدانید وقتی هیتلر به دانشکده‌ی نقاشی وارد شد، نقاشی کشیدن روی یک بوم سفید خالی  برایش سخت تر از راه انداختن جنگ جهانی دوم بود.

 

 • – یک هنرمند همانند یک جنگجو ست. هر دو از یک الگو پیروی می‌کنند. هر دو باید هر روز با دشمنان زیادی مواجه شوند و آنها را شکست دهند.

 

 • – هیچ لحظه‌ای به جز لحظه‌ی حال وجود ندارد که بتوانید کارتان را انجام دهید. آنچه در اختیار شماست زمان حال است. آینده و گذشته هیچکدام در اختیار شما نیستند.

ترجمه اختصاصی مجله قرمز

منبع: samuelthomasdavies