ترمز های دیسکی و کاسه ای چگونه عمل می کنند؟ شاید برای شما هم سوال باشد که ترمز ها دیسکی و کاسه ای چه فرقی باهم دارند و چگونه کار می کنند . در این مقاله سعی داریم تا با معرفی این دو نوع ترمز آنها را باهم مقایسه کنیم . 

خودروهای مدرن یر روی هر چهار چرخ خود ترمز دارند که با سیستم هیدرولیک عمل می کند . ترمز ها ممکن است دیسکی یا کاسه ای باشند .

ترمز های جلو در متوقف کردن خودرو نقش بیشتری نسبت به ترمز های عقب دارند . جون ترمز کردن وزن خودرو را بر روی چرخ های جلو می اندازد .

بسیاری از خودرو ها در جلو ترمز های دیسکی(که کارآیی بیشتری دارند) و در عقب ترمز های کاسه ای دارند . ترمزهای تمام دیسکی در برخی خودروهای گران قیمت و پیشرفته وجود دارند و ترمزهای تمام کاسه ای در خودروهای ساده و قدیمی تر دیده می شوند .

سیستم هیدرولیک ترمز

مدار هیدرولیک ترمز دارای مایع و سیلندر های نیرومندی است

مدار هیدرولیک ترمز دارای مایع و سیلندر های نیرومندی است که با لوله هایی به هم وصل شده اند . وقتی شما پدال ترمز را فشار می دهید پیستون در سیلندر اصلی فشرده می شود و مایع را در لوله پیش می راند . مایع به سمت سیلندر ها در هر چرخ حرکت  و آنها را پر می کند ، پیستون ها به بیرون فشار می دهد تا ترمز ها راب ه کار بیاندازند . فشار مایع به طور مساوی در در سیستم توزیع می شود .

سطح ترکیبی منطقه وارد شدن نیرو در همه پیستون ها بسیار بزرگ تر از این سطح در پیستون های اصلی است . در نتیجه پیستون های اصلی باید چندین اینچ جابه جا شوند تا پیستون ها دیگر را به اندازه کسری از اینچ جابه جا کنند و ترمز را به کار اندازند .

این سیستم نیروی بیشتری را برای عمل کردن ترمز ها تامین می کنند ، یک اهرم بلند می تواند به راحتی یک جسم سنگین را به اندازه خیلی کم جابه جا کند .

خودروهای پیشرفته تر به دو مدار هیدرولیکی مجهز شده اند ، به همراه دوسیلندر که به صورت پشت سر هم قرار گرفته اند تا در هنگام از کار افتادن مشکلی پیش نیاید .

گاهی اوقات یک مدار هیدرولیک برای ترمز های جلو کار می کند و یک مدار هیدرولیک دیگر برای چرخ های عقب ؛ یا یا هر هیدرولیک برای دوترمز جلو و یکی از ترمز های عقب کار می کند ؛ یا یک هیدرولیک برای هر چهارچرخ و هیدرولیک دیگر برای چرخ های جلو .

در ترمز های سنگین ممکن است وزن زیادی به چرخ های عقب وارد شود و باعث قفل شدن آنها و منجر به خطراتی شود . به همین دلیل ترمزهای عقب عمدا ضعیف تر از ترمز های جلو ساخته شده اند .

امروزه بسیاری از خودروها سوپاپ های محدود کننده حساس به بار دارند . این سوپاپ ها هنگامی که ترمز سنگینی فشار هیدرولیک را به سطحی که ممکن است باعث ایجاد خطر قفل شدن شوند برسد بسته می شوند ، و از جریان هرگونه حرکت مایع در آن جلوگیری می کند .

خودروهای پیشرفته تر ممکن دارای سیستم های ضدقفل پیچیده تری باشند که به میزان کند شدن سرعت خودرو و اینکه کدام چرخ قفل شده است حساس اند . این سیستم ها ترمز را با توالی های سریعی به کار می اندازند تا از قفل شدن جلوگیری کنند .

ترمز های تقویت شده

بسیاری از خودروها تقویت کننده نیرو دارند تا نیروی لازم برای به کار انداختن ترمزها را کمتر کنند .

بسیاری از خودروها تقویت کننده نیرو دارند تا نیروی لازم برای به کار انداختن ترمزها را کمتر کنند . معمولا منبع نیرو اختلاف فشار بین بخش خالی در منیفولد داخلی و هوای بیرون است . واحد کنترل کننده که نیروی کمکی را تامین می کند لوله ی اتصالی به منیفولد داخلی دارد .

یک سیستم که به طور مستقیم کار خود را انجام می دهد در مرکز کنترل نیرو قرار بین پدال و سیلندر اصلی قرار گرفته است . پدال ترمز میله ای را فشار می دهد که در نتیجه باعث فشار دادن پیستون سیلندر اصلی می شود . پدال ترمز همچنین بر روی گروهی از سوپاپ های هوا کار می کنند ؛ دیافراگم های لاستیکی که متصل به سیلندر اصلی هستند هم وجود دارد . وقتی ترمز ها عمل نمی کنند هر دوطرف دیافراگم در تماس با فضای خالی منیفولد هستند .

فشار دادن پدال ترمز سوپاپ هایی که سمت جلویی دیافراگم را به منیفولد متصل می کنند را  باز می کنندو باعث می شوند تا  سوپاپ ها هوا را وارد کنند . فشار بیشتر هوای بیرون ، دیافراگم را به جلو حرکت می دهد تا پیستون سیلندر اصلی را فشار دهد و به دنبال آن نیروی ترمز را تقویت می کند . اگر پدال تا جایی فشار داده شود و بیشتر جلو نرود ، سوپاپ های هوا هوای بیشتری از بیرون وارد نمی کنند ، بنابراین فشار بر روی ترمز ها ثابت می ماند . وقتی پدال رها می شود ، فضای پشت دیافراگم دوباره به سمت منیفولد باز می شود ، بنابراین از میزان فشار کاسته شده و دیافراگم به حالت اول برمی گردد .

اگر فضای خالی به دلیل توقف موتور از بین برود ، ترمز ها همجنان کار می کنند چون یک اتصال مکانیکی معمولی بین پدال و سیلندر اصلی وجود دارد . اما نیروی بیشتری باید به پدال ترمز وارد شود تا ترمز عمل کند .

سیستم مهارکننده خودکار ترمز چگونه کار می کند ؟

برخی خودروها یک مهارکننده خودکار غیرمستقیم دارند که در خطوط هیدرولیک ، بین سیلندر اصلی و ترمزها قرار گرفته است . این واحد می تواند در هر جای موتور قرار گیرد و لزوما نباید در مستقیما در مقابل پدال ترمز باشد . همچنین این سیستم متکی بر فضای خالی منیفولد می باشد که منجر به بکار افتادن آن می شود . فشار دادن پدال ترمز باعث افزایش فشار هیدرولیک از سیلندر اصلی می شود ، یک سوپاپ باز می شود و سیستم مهارکننده خودکار را به کار می اندازد .

ترمز های دیسکی

ترمز دیسکی ، دارای یک دیسک است که همراه چرخ می چرخد .

ترمز دیسکی ، دارای یک دیسک است که همراه چرخ می چرخد . در میان دیسک یک کالیبر قرار گرفته که در آن پیستون های هیدرولیکی کوچکی با فشار آمده از سیلندر اصلی کار می کنند . پیستون باعث فشار آمدن بر لنت های ترمز که از هر دوطرف دیسک به آن متصل شده اند ، می شوند . لنت ها طوری طراحی شده اند تا بخش قابل توجهی از دیسک را در برگیرند .

ممکن است بیش از یک جفت پیستون وحود داشته باشد ، به خصوص در خودروهای دارای ترمز دو مداره . پیستون تنها مسافت خیلی کوتاهی را طی می کند تا ترمز را به کار اندازد ، زمانی که ترمز رها شده لنت ها به سختی به دیسک ها می چسبند . لنت ها حالت ارتجاعی ندارند .

واشرهای پلاستیکی که در اطراف پیستون ها قرار گرفته اند برای جلوگیری از لغزش خیلی سریع پیستون طراحی شده اند ، بنابراین فضای خیلی کوچکی همواره باقی می ماند و هیچ نیازی به تنظیم کردن ترمز ها نیست .

بسیاری از خودروهای جدید سنسورهایی دارند که در لنت ها جاگذاری شده اند . وقتی لنت ها تمام می شود سنسور ها باعث روشن شدن چراغ هشداری می شوند .

ترمز های کاسه ای

ترمز کاسه ای دارای یک کاسه ی کوتاه است که همراه چرخ می چرخد

ترمز کاسه ای دارای یک کاسه ی کوتاه است که همراه چرخ می چرخد .ورودی  پشتی آن با یک سطح ایستا پوشیده شده است که بر روی آن دو کفشک انحنا دار که اصطکاک مورد نیاز را تامین می کنند قرار گرفته . کفشک ها با فشار هیدرولسیک به بیرون حرکت می کنند ، بنابراین با فشار دادن واشر در خلاف جهت کاسه باعث کاهش سرعت یا توقف می شوند .

هر کفشک یک محور در انتهای خود و یک پیستون در انهتای دیگر خود دارد . کفشک پشگام یک پیستون در انتهای خود دارد که که مرتبط با موقعیت چرخش کاسه است . چرخش کاسه منجر می شود که کفشک پیشرو به طرف آن فشرده شود و با آن تماس حاصل کند . این کار باعث افزایش تاثیر ترمز می شود .

برخی کاسه ها دو کفشک پیشرو دارند که هر کدام دارای سیستم هیدرولیک مخصوص خود هستند .

منبع : How a Car Work

کاری از تیم ترجمه مجله قرمز